Skip to content

SHALL WE PROPOSE LEGISLATION?

January 14, 2014
Pericles speaking in Athens agora!

Pericles speaking in Athens agora!

SHALL WE PROPOSE LEGISLATION?

Should we allow the Chinese dictators or other capitalist dictators to own the entire planet?

I read that many billions of people are starving (www . actionagainsthunger.org). What do “WE ” organization members for it? Who is “WE “? A handful of professional politicians or “WE” a sea of ​​members? Now politicians must back off and allow the members to retain power! Shall we propose and e- vote internally on laws instead of politicians? Do we want to abolish capitalism and the market economy with the help of our laws? Is there a better method than this? Would you vote for a law that abolishes the succession? (All are born equal in dignity and rights!). Would you vote for a law that abolishes representative democracy and introduce direct democracy? Would you vote for a law that maximizes private property, income and consumption? Would you vote for a law that makes us all joint owners of all institutions, businesses and factories? (We are citizens of the world must “own” and be responsible for the laws in common!). Would you vote for a law that makes even officially English is the first common language for faster, easier, simpler, and cheaper high – educated citizens to be better direct – Democrats?Would you vote for a law on compulsory 12-years education for all citizens of the world?Please demand to vote on the laws internal in the organization to begin with! Do not be silly! Do not waste your vote for politicians. Your voice has all the power and you have full responsibility! Please do not give away your power! It’s just us world citizens themselves who can improve the world if we want to act reasonably. Information technology has come to be applied to the benefit of all!

VI MEDLEMMAR FÖRESLÅR OCH STIFTAR LAGAR

Skall vi tillåta de Kinesiska diktatorerna eller andra kapitalistiska diktatorer att äga hela planeten? Jag läser att många miljarder människor svälter (actionagainsthunger.org). Vad vill ”VI” organisationsmedlemmar göra för det? Vilka är ”VI”? En handfull yrkespolitiker eller ett hav av medlemmar? Nu måste politikerna backa ur och låta medlemmarna behålla makten! Skall vi föreslå och e-rösta internt på lagar istället på politiker? Vill vi avskaffa kapitalismen och marknadsekonomin med hjälp av våra lagar? Finns det någon bättre metod än denna? Vill du rösta på en lag som avskaffar arvsrätten?(Alla är födda lika i värde och rättigheter!). Vill du rösta på en lag som avskaffar den representativa demokratin och inför direktdemokrati? Vill du rösta på en lag som maximerar privat egendom, inkomst och konsumtion? Vill du rösta på en lag som gör oss alla gemensamma ägare till alla institutioner, företag och fabriker? (Vi världsmedborgare skall ”äga” och ansvara för lagarna gemensamt!). Vill du rösta på en lag som gör även officiellt Engelskan till det första gemensamma språket för att snabbare, lättare, enklare, och billigare hög-utbilda alla medborgare till bättre direkt-demokrater? Vill du rösta på en lag om obligatorisk 12-års utbildning åt alla världsmedborgare? Var god kräv att rösta på lagar i organisationen till att börja med! Var inte dum! Slösa inte bort din röst till politiker. Din röst har all makt och du har hela ansvaret! Var god ge inte bort din makt! Det är bara vi världsmedborgare själva som kan bättra världen om vi vill handla förnuftigt. Informationsteknologin har kommit för att tillämpas till allas bästa!

ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ;

Θα επιτρεψουμε στους κινεζους δικτάτορες ή σε άλλους καπιταλιστές δικτάτορες να αγοράσουν ολόκληρο τον πλανήτη; Διάβασα ότι πολλά δισεκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα (αctionagainsthunger.org ). ‘Εμεις’ τα μέλη της οργάνωσης τι θα κανουμε γι ‘αυτό; Ποιοι ειμαστε ‘Εμεις’; Μια χούφτα επαγγελματιών πολιτικών ή μια θάλασσα από τα μέλη; Τώρα οι πολιτικοί πρέπει να υποχωρήσουν και να επιτρέψουν στα μέλη να ασκησουν την εξουσία! Να αρχισουμε να προτείνουμε να συζητουμε και να ψηφιζουμε συμβουλευτικα νόμους αντί για τους πολιτικούς; Θέλεις να καταργήσουμε τον καπιταλισμό και την οικονομία της αγοράς με τη βοήθεια των νόμων μας; Υπαρχει καλυτερη μεθοδος απο την αμεση δημοκρατια; Θελεις να ψηφίσουμε έναν νόμο που να καταργεί τη κληρονομια; (Όλοι γεννιούνται με ισα δικαιωματα!). Θελεις να ψηφίσουμε έναν νόμο που να καταργει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και να φερνει την άμεση δημοκρατία; Θελεις να ψηφίσουμε έναν νόμο που να μεγιστοποιεί την ιδιωτική περιουσία, το εισόδημα και την κατανάλωση; Θελεις να ψηφίσουμε έναν νόμο που μας κάνει όλους ιδιοκτήτες όλων των θεσμικών οργάνων, των επιχειρήσεων και των εργοστάσιων; (Εμεις οι κοσμοπολιτες θα ‘κατεχουμε’ συλλογικα τους νομους και θα εχουμε ολη την ευθυνη!) Θελεις να ψηφίσουμε έναν νόμο που να καθιστά και επίσημα τα αγγλικά την πρώτη κοινή γλώσσα για την ταχύτερη, απλούστερη, ευκολότερη και φθηνότερη εκπαιδεύσει όλων των πολίτων σαν καλύτερους δημοκράτες; Θελεις να ψηφίσουμε έναν νόμο για υποχρεωτική 12χρονη εκπαίδευση ολων των κοσμοπολιτων; Σε παρακαλώ απαιτησε συζητηση και ψηφοφορία για νομοθεσία καταρχην εντος οργανισμού! Μην είσαι ανόητος! Μην σπαταλάς την ψήφο σου στους πολιτικούς. Η ψηφος σου έχει όλη τη δύναμη και εσυ έχεις την πλήρη ευθύνη ! Μην χαραμιζεις την δυναμη σου! Μονον εμεις οι ιδιοι οι κοσμοπολιτες μπορουμε σιγουρα να βελτιωσουμε την κοινωνια αν δράσουμε λογικά. Η πληροφορικη έχει έρθει για να εφαρμόζεται προς όφελος όλων !

Fred Blomson 1937, practical philosopher, fred.blomson @ gmail.com

UNO, United Nomocrats Organization! Forget nations!

Digital Direct Democratic Nomocracy = EQUALITY, Please recognize it !

http://www.noleader.wordpress.com, www.facebook.com/nomocracy like

A collective social equal society, or a private market pyramidal society?

That is THE question! Please comment!

Are we going to allow the Chinese dictatorship to own the whole planet?

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: