Skip to content

JÄMLIKHETS-LAGAR

January 28, 2014
Not even sheep need a leader!

Not even sheep need a leader!

JÄMLIKHETS-LAGAR

Min vän!

Jag frågar dig: Är de rödgröna demokrater?

Jag frågar dig: Är de rödgröna socialister?

Nästa val är redan förlorat! De rödgröna partierna i världen genom åren rasar! Det enda ”positiva” med att vara en evig opposition eller att samarbeta med kapitalisterna, är att ge arbete till en handfull rödgröna politiker, förrädare borde skämmas!

Att det inte har funnits direktdemokratisk socialism är inte bevis att direktdemokratisk socialism inte är möjlig! Tvärtom idag digital demokrati är oumbärlig för socialismen och för samhällsstyrningen överhuvudtaget!

Det är illusion och att luras att lova socialistisk välfärd i en värld som styrs av det privata små-ägandet och stor-ägandet och den marknadsekonomiska ekonomin! Min vän vakna! Avskaffa representationen och kapitalismen! Socialism är omöjlig utan direktdemokrati! GRUNDLAGAR (d.v.s. ALLA medborgare gemensamt) skall styra samhället och inga ledare! Socialism är direktdemokrati och inte partidiktatur!

Var inte dum! Lyssna på ditt sunda förnuft och på ditt samvete! Ge inte bort din makt till politiker! Stödja den direktdemokratiska jämlikhetsrörelsen, hjälp till att vi ALLA medborgare kan enas för att skapa jämlikhetslagar med folkomröstning!

Please vote for me.:.! and for you! (ordinary citizens!) and on direct democracy! Stay home or vote blank! Please be honest, consider and comment on this proposal!

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions! see Millennium Development Goals

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions! see Millennium Development Goals

Fred Blomson 1937, practical philosopher, fred.blomson @ gmail.com

UNO, United Nomocrats Organization! Forget nations!

Digital Direct Democratic Nomocracy = EQUALITY, Please recognize it !

www.facebook.com/nomocracy, www.noleader.wordpress.com,  please like

A collective social equal society, or a private market pyramidal society?

That is THE question! Please comment!

Are we going to allow the Chinese dictatorship to own the whole planet?

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: