Skip to content

En deklaration, manifest och motion om jämställdhet!

March 8, 2014

noleader3

Four hours good work to all!

Four hours good work to all!

”VÅR POLITIK” (VÅR=medlemmarnas och inte partitoppens politik!)

En deklaration, manifest och motion om jämställdhet!

Bäste rödgrön vän! Varför dröjer du att satsa på direkt e-demokrati? Varför vill du vara i en evig opposition och därmed passivt stödja regeringen?

S-partierna i världen rasar! Kapitalismen och marknadsekonomins herravälde accepteras! Storföretagen är i privat ägo! Ett kapitalistiskt samhälle styrs bäst av kapitalistiska partier! Väljarna vet det och de vet att ingen bestämmer sig att avskaffa kapitalismen och att presentera ett bättre alternativ! Hur länge kan vi stå ut i opposition?

Bäste vän förstå att i praktiken vår motståndare är inte de högra partierna, vår motståndare är kapitalismen! Varför vill du inte avskaffa kapitalismen och parlamentarismen för att skapa en bättre värld med e-demokratiska lagar?

Den 16e september skall vi få veta att de rödgröna kommer att vara 16 år i opposition! De rödgröna politikerna är nöjda med sina anställningar och sina löner samt passivt assisterar regeringen och kapitalismen att härska vidare!

Jag anser att vi rödgröna medlemmar måste ändra radikal politik! Vi måste avskaffa den representativa demokratin och vi måste börja diskutera grundlagar för att skapa jämstäldhet. Lagen skall äga och styra samhället inga ledare! Ca 80% av väljarna vill bl. a. ha:

n  Offentliga stora företag, sjukhus, skolor mm!

n  Mindre och på sikt avskaffat försvar och vapenproduktion!

n  Avskaffa och ersätta kärnkraften!

n  Friskare liv och renare luft, vatten och natur!

n  Lagar som maximerar inkomster och privat ägande. (Avskaffa arvsrätten!)

n  På sikt ersätta pengarna helt av lagar med jämlik rättvis fördelnings politik!

n  Maximalt 4 timmars arbete per dag åt alla och noll arbetslöshet!

n  Ett enat EU och en enad värld med samma lagar! (Engelskan är de facto det gemensamma språket! Gör det officiellt med en folkomröstning tills vetenskapen kan presentera ett modernare världs språk!). Sund förnuft måste ligga till grund för allt vi tänker och gör!

Dessa mål kan nås endast med folkomröstningar. Genom att avstå från att rösta på själviska maktgiriga politiska ledare, kan vi åstadkomma folkomröstningar! Det är bara sunt förnuft som fattas! De rödgröna politikerna är också partimedlemmar…med gott samvete! Journalisterna med TV och alla massmedia i spetsen har stor makt och stort ansvar att publicera sanningen och att upplysa medborgarna.

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions! see Millennium Development Goals

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions! see Millennium Development Goals

Fred Blomson 1937, practical philosopher, read more: www.noleader.wordpress.com fred.blomson@gmail.com . Please join: https://www.facebook.com/groups/directdemocrats/ DIRECTDEMOCRATS FOR ECONOMIC EQUALITY A collective social equal society, or a private market pyramidal society? That is THE question! Are we going to allow the Chinese dictatorship to own the whole planet? Please comment!

From → SVENSKA

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: