Skip to content

GRANSKNING AV SVT ”UPPDRAG GRANSKNING”

September 19, 2014

powertothepeople

www.equalitynow.eu

Det är högtid för oss som gillar mänskliga rättigheter att organisera oss i en ledar-lös horisontell (gärna global) e-org där alla medlemmar har samma status och rättigheter!

Var goda ersätt partiet med t. Ex. www . blanktoparties . org

Lycka till!!

”MINRÖST”

(Min röst borde ställas till omröstning för att detta är demokrati! Annars är min röst värdelös. Det är dumt med representativ demokrati och personkult!) 

Hur skall Sverige, EU och världen regeras? Varför diskuterar vi inte denna fundamentala fråga? Varför regerar inte förnuftet (common sense) i Sverige i EU och i världen?

Denna fråga borde ha högsta prioritet och skulle granskas och konstruktivt kritiseras i ett återkommande interaktivt ”Uppdrag granskning” TV-program med omröstningar via nätet!

Teknik och naturvetenskap kommer ständigt med framgångar. Statsvetenskap tvärtemot utvecklas inte och IT utnyttjas inte till att förbättra demokratin!

TV och journalistik generellt kunde fungera som direktdemokratiskola. Teori och praktik i DD skulle vara ett ämne med början från familjen och dagis upp till doktorsavhandling och med tiden skulle fördelning och e-omröstningar ersätta överallt de nuvarande uråldriga patriarkaliska autoritära toppstyrda system (ordförande, sekreterare, kassör, revisor, styrelse…!) med pengar och det privata ägandet i centrum!

Låt oss diskutera om en enande DIREKTDEMOKRATISK planhushållning som ett alternativ till det döende monetära systemet, egoistisk ackumulativ marknadsekonomi, privatägande och splittrande partidemokrati! Diskussion (filosofisk-ideologisk e-dialog) saknas utan logisk konstruktivkritisk granskning!

Ord-makthavande TV och journalister generellt, med ursäkten att de förmedlar information, avstår från konstruktiv kritisk granskning när det gäller evolution av ytterst viktiga samhällsfrågor!

Äntligen låt oss solidariska GLOBALA DIGITAL-DEMOKRATISKA KÄMPAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER organisera oss i en ledar-lös www . blank . org, där medlemmarna fattar beslut med omröstningar. Starta den fredliga blåvita FN-evolutionen! Sluta spilla rött blod! Röda färger, rosor och nejlikor är fel-valda symboler! Rösta blank till gårdagens auktoritära toppstyrda S-partipolitiska politbyrån! Var goda och lägg märke till att framtiden är redan här!

Var goda utveckla systematiskt digital DIREKTDEMOKRATI och se till att medborgarna får makten att vara med direkt att regera gemensamt världen, EU och Sverige, landstinget, kommunen, skolan, föreningen, coop företaget och familjen med hjälp av LAGAR: DDDL (Digitala Direkt Demokratiska Lagar) och regler, se NOMOCRACY ”THE RULE OF LAW”, nomos = lag, direktdemokratisk grundlag)!

Vem skall bättra samhället genom att driva konstruktiv kritik om inte akademikerna och inte ens journalisterna ställer upp? Är det meningen att vi skall vänta på att underklassen skall komma med blodröda fanor, strejker, gatudemonstrationer och vandalisering med en polis-militär stat som resultat? Vem skall gå i spetsen för det nutida samhällets evolution?

Kamrater akademiker sluta tiga! Var goda gå i spetsen med FNs blåvita fana och låt det sunda förnuftet regera samhället! Det är högtid för en fredlig allvarlig filosofisk-ideologisk e-dialog och e-folkomröstningar! Vart har den praktiska filosofin tagit vägen? Var god kom gärna med kommentarer!

 

Mvh Fred Blomson praktisk filosof född 1937 i Aten…!

 fred.blomson@facebook.com , www.equalitynow.eu,

När skall du & Google stödja Interlingua? www.interlingua.nu,www.interlingua.com  

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions!

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions!

From → SVENSKA

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: