Skip to content

2014-11-01 ABOUT RUSSIAN THREAT

November 1, 2014

powertothepeople

2014-11-01 ABOUT RUSSIAN THREAT

It is not reason that rules in Sweden! Bjorklund and Sjöstedt agree about Russian threat, they present partyleaders opinions but they do not take into consideration with e-voting what members and the public in general think, even though IT has since long been making voting easy, quick, safe and affordable! They do not want to devolve power to citizens. The journalists withhold the right interview questions and are silent about IT, polls and more democracy!

No wonder that confidence to journalists decreases, sink to the bottom and the local newspapers cease! These papers contain mostly unsolicited advertising!

The journalists and politicians, both government and opposition, acting primarily to secure their jobs and their high salaries! They are working for the establishment’s interests and not for the interests of the low-class in Sweden and the interests of those starving in the world!

Journalists today are establishment journalists and nationalists! Sweden is a member of the EU! The logic is to discuss the Russian threat primarily and severally with all EU countries! The logic is Sweden to join the Euro and to contribute proportionally to the EU economy and defense!

Please research democracy! Why and for how long should we wait for digital referendums on important decisions and truly democratic CONSTITUTIONAL LAWS?

Fred Blomson, practical philosopher, http://www.equalitynow.eu We are not sheep! We do not need leaders!

Please comment in english, german, english or greek. Thank you! 

2014-11-01 OM RYSKA HOTET

Det är inte förnuftet som härskar i Sverige! Björklund och Sjöstedt är överens om ryska hotet, de presenterar partitoppens åsikter men de tar inte hänsyn till vad med en e-omröstning medlemmarna och medborgarna i övrigt tycker, trots att IT sedan länge gör omröstningar lätta, snabba, säkra och prisvärda! Dem vill inte överlåta makten till medborgarna. Journalisterna undanhåller dem rätta intervju frågorna och tiger om IT, omröstningar och bättre demokrati!

Inte att undra att förtroendet till journalisterna minskar, sjunker till botten och att lokala tidningar upphör! Dessa tidningar innehåller för det mesta oönskad REKLAM!

Journalisterna liksom politikerna, både regering och opposition, agerar främst för att säkra sina anställningar och sina höga löner! Dem arbetar för etablissemangets intressen och inte för underklassens intressen i Sverige och för intressen för dem svältande i världen!

Journalister idag är etablissemangets journalister och nationalister! Sverige är medlem i EU ! Det logiska är att diskutera det ryska hotet främst och solidariskt med alla EU länder! Det logiska är Sverige att ansluta sig till Euro och att bidra proportionellt till Eus ekonomi och försvar!

Var goda granska demokratin! Varför och hur länge skall vi vänta för digitala omröstningar om viktiga beslut och riktigt demokratiska GRUNDLAGAR?

Fred Blomson, practical philosopher, www.equalitynow.eu We are not sheep! We do not need leaders!

Please comment in english, german, swedish or greek. Thank you!

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions!

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions!

 

 

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: