Skip to content

KOOPERATIVT ÄGANDE OCH STYRE

December 8, 2014
SWEDES REQUIRE REFERENDUM TO JOIN SWEDEN TO THE EURO AND TO SHOW SOLIDARITY!

SWEDES REQUIRE REFERENDUM TO JOIN SWEDEN TO THE EURO AND TO SHOW SOLIDARITY!

KOOPERATIVT ÄGANDE OCH STYRE

(The rule of law, also known as nomocracy, see wiki!

Practical philosophical thoughts in light English!)

Det är något fundamentalt som saknas I alla Tv-debatter, all TV-fora all TV-rundabord och bord av alla former! Humanister internationella granskande journalister, världsmedborgare och akademiker, vi måste diskutera och ta ställning till frågan om digitala folkomröstningar gällande privatägandet och herravälde!

Idag är dom privata storinvesterarna fria att äga obegränsad ädla metaller, fastigheter, företag mm och har rätt att växla och flytta värden vart dom vill utan att världssamhället har möjlighet att styra investeringar förnuftigt passande ditt dom behövs!

Vi behöver folkomrösta om en global överenskommelse (liknande den pågående globala överenskommelsen om klimatet) för att konstituera en global lag om maximalt privat ägande, inkomst och konsumtion. Meningen är att vi skall sluta vara egocentriska när det gäller ekonomin, vi måste agera själva för att det inte skall finnas extremt fattiga och extremt rika annars detta medför oundvikliga eviga konflikter och eviga krig! Var goda låt förnuftet härska! När skall vi kräva en folkomröstning om Sveriges anslutning till euron?

Resten skall vi äga gemensamt och skall styra kooperativt med hjälp av grundlagar som vi har konstituerat själva med digitala folkomröstningar. Idag behövs inga styrande politiker och inga styrande partiledare! We world-citizens today are not old minded, monkeys or sheep. We do not need leaders! We all are politicians (πολiτης=citizen, πολιτισμος=civilization)!

Nationernas, dom gamla traditionernas och gamla religionernas tid är historia! Nu håller vi på att enas i en global altruistisk humanistic kultur och civilisation med ett första gemensamma globalt språk som är centralt i detta sammanhang! Detta behov är så enormt att alla lär vi oss engelska idag och trots detta den förbannade egocentriska nationalismen i oss med vilken vi växte upp med, hindrar oss från att enas om detta språk redan nu! Detta är paradoxt paralogiskt och extremt absurt! Med en så enkel och så självklar reform kunde ett land initiera den fredliga globaliserande evolutionen för att EU och sedan UNO skall följa efter!

Fred Blomson 1937, practical philosopher, world-citizen, ‪alpha male…! fred.blomson@gmail.com, facebook DIGITAL DEMOCRACY, group, Website: http://www.equalitynow.eu, voteit.se (is a price worth voting system+ made in Sweden)

ICIJ are international corporate investigating journalists, contact@icij.org

From → SVENSKA

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: