Skip to content

FÖRENTA NOMOKRATERNAS ORGANISATION

December 11, 2014
We are not sheep or monkeys, we dont need leaders! We want to be involved, to contribute, to decide, to legislate and to rule! www.equalitynow.eu

We are not sheep or monkeys, we dont need leaders! We want to be involved, to contribute, to decide, to legislate and to rule! http://www.equalitynow.eu

FÖRENTA NOMOKRATERNAS ORGANISATION

UNO, UNITED NOMOCRATS ORGANIZATION (f)

Pengar styr världen! De röd-rosa-gröna partier i världen kollapsar och är en evig opposition. Kära röd-rosa-gröna politiker, det är inte längre meningsfullt! Informationsteknik får oss nu att inse detta! Var förnuftiga!

Vi röd-rosa-gröna måste nu avskaffa den representativa demokratin, eftersom den inte längre är demokratiskt. Den är en vald diktatur! Framtiden för det globala samhället är universell, direkt demokratisk, digital och kooperativ! Det är inte rimligt att tolerera det gamla patriarkala privata marknadsekonomiska systemet och att samarbeta med detta. Det är egocentrisk de röd-rosa-gröna ledarna att begära att herrska och att insistera att förbli en evig opposition som bara gynnar det styrande privata kapitalistiska systemet!

Nu behöver vi en medlemsomröstning för att avskaffa partiet och att överföra det till en universell digital direkt demokratisk organisation samt att införa allmän humanistiska lagar och ett kooperativt system utan extremt rika och utan extremt fattiga medborgare! En direkt demokratisk grundlag kommer att ställa maximalt ägande, maximala intäkter och maximal konsumtion! Med en universell grundlag, kommer hela ägandet att vara öffentligt och kommer att förvaltas av lagen inte av ledare! Vi är inte får vi behöver keine ledare! “Rule of law”, även känd som nomocracy! Se engelska Wikipedia!

Med en universell folkomröstning kan vi göra engelska också formellt det första gemensamma universella språket och att avskaffa den förbannade nationalismen och krig! Genom enkel logik, om vi vill, kan vi förutse innehållet i dessa oundvikliga förslag!

fred.blomson@gmail.com, born 1937, practical philosopher, world-citizen, alpha male…! Facebook group name search: UNO, UNITED NOMOCRATS ORGANIZATION, Facebook group name search: WE (We introduce digital democracy, Euro and English to eliminate nationalism and wars)! Website: www.equalitynow.eu, voteit.se (is a price worth voting system + Made in Sweden), ICIJ are international corporate investigating journalists, contact@icij.org

From → SVENSKA

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: