Skip to content

E-BOKENS FRAM- OCH BAKSIDA

January 2, 2015
SWEDES REQUIRE REFERENDUM TO JOIN SWEDEN TO THE EURO AND TO SHOW SOLIDARITY!

SWEDES REQUIRE REFERENDUM TO JOIN SWEDEN TO THE EURO AND TO SHOW SOLIDARITY!

E-BOKENS FRAM- OCH BAKSIDA

2014 DEC 2, sändes ett samtal med titel ”E-bokens fram- och baksida”. Jag vill först tacka K (kunskapskanalen) för alla finna kunskaper! Jag bor mitt emot Akalla bibliotek som just när jag flyttade in för ett par år sedan, stängdes biblioteket för att det saknade besökare…!

Jag är DDDD-aktivist och jag är extremt förvånad när många ytterst viktiga åmnen med högsta prioritet ignoreras! Bibliotekens och e-böckernas problem är också kopplade till ekonomin. Vi diskuterar alla möjliga sidoeffekter men vi utelämnar det centrala ämnet som är åtgärder mot den privata ekonomins järnstyre! Ekonomin är globaliserad därför måste ”nationen” globaliseras och det är tydligen mera bråttom och mera oundviklig än de flesta tror! Som vi är uppfostrade vi brukar mycket ofta tala om vad som är bra för landet istället för vad som är bra för världen!

Sverige med sin relativ högt utbildade befolkning och ett relativt väll organiserad samhälle hade turen att undvika krig och tack våra duktiga förfäder är vi välmående idag men vi måste vara förnuftiga och att utnyttja vårt övertag till att bistå världen genom att föregå med gott exempel! Förnuftet säger att världen ha tre oundvikliga behov med högsta prioritet. Det första är att IT-anpassa demokratin och att avskaffa parlamentarismen. Det andra är ett gemensamt universellt språk och hög utbildning och det tredje är humana universella konstitutionella DDDD-lagar att äga och styra alt!

Varför känner jag mig ensam när dessa frågor är oundvikliga och har högsta prioritet? Varför ignorerar vi sanningen? Varför är vi inte kosmopoliter? Är vi förbannade nationalister? Sverige, Sverige över alt i världen?

Jag föreslå att bytta K-namnet till D (D-emokratiskolan, DDDD Digital Direkt Demokratisk Dialog). De tomma biblioteken och de tomma kyrkorna bör bli vad Pnyka var i det antika Aten(var god se bif. Bild)! Nämligen plats för levande filosofiska dialoger vid sidan av nätet! Fred Blomson, www.equalitynow.eu

pnyx-akropolis

PNYX, BHMA

PNYX, BHMA

From → SVENSKA

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: