Skip to content

VEM OCH HUR SKALL REGERA VÄRDS-SAMHÄLLET?

January 3, 2015
COMMON HUMAN LAWS OVERALL IN THE WORLD!

COMMON HUMAN LAWS OVERALL IN THE WORLD!

VEM OCH HUR SKALL REGERA VÄRDS-SAMHÄLLET?

Också i TV rutan diskuterar vi alla möjliga sidoeffekter men vi utelämnar det centrala ämnet som är åtgärder mot den privata ekonomins inhumana järnstyre! Ekonomin är globaliserad därför måste ”nationen” globaliseras och det är tydligen mera bråttom och mera oundviklig än de flesta tror! Som vi är uppfostrade vi brukar mycket ofta tala om vad som är bra för landet istället för vad som är bra för världen! En miljard av våra bröder och systrar i världssamhället dör av svält idag!

Sverige med sin relativ högt utbildade befolkning, och med en relativ väll organiserad samhälle hade turen att undvika krig och tack vare duktiga förfäder är vi välmående idag men vi måste vara förnuftiga att utnyttja vårt övertag till att bistå världen genom att föregå med gott exempel! Förnuftet säger att världen ha tre oundvikliga behov med högsta prioritet. Endast om världen mår bra mår vi också bra!

Det första är att IT-anpassa demokratin och att avskaffa parlamentarismen. Det andra är ett gemensamt universellt språk och 12-års hög grundutbildning åt alla och det tredje är humana universella konstitutionella DDDD-lagar att äga och styra alt! “The rule of law” also known as Nomocracy! Varför känner jag mig ensam när dessa frågor är oundvikliga och har högsta prioritet? Varför ignorerar vi sanningen? Varför är vi inte kosmopoliter? Är vi förbannade nationalister med motto ”Sverige, Sverige över alt i världen”? Jag förstår att alla politiker är själviska och konservativa men om ni journalister upplyser om sanningen riskerar ni inte att avskedas! Ni har majoritetens stöd! En mycket stor majoritet av världssamhällets befolkning är inte och kommer aldrig att bli ägare och affärsfolk! Makt åt folket! www.equalitynow.eu , fred.blomson@facebook.com

Peaceful evolution! Is a universal digital direct democratic social corporative collaborative system possible?

Peaceful evolution! Is a universal digital direct democratic social corporative collaborative system possible?

From → SVENSKA

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: