Skip to content

GLADA NYHETER OM DEMOKRATI

October 17, 2015
WE COSMOPOLITANS

WE COSMOPOLITANS

GLADA NYHETER ΟM DEMOKRATI
DDD, Digital Direkt Demokrati, lex rex “lagen är kung”, Nomokrati “The rule of law”, lagens regering, varken pengarnas eller representanternas!

Det demokratiska systemet enar världen med universella lagar, med ett modersmål och med en universell civilisation (politism, kultur). Nationalism, representativ demokrati, personkult och migration förpassas till historien, tolv års utbildning åt alla blir obligatorisk och alla krig tar slut.
DDD Digital Direkt Demokrati efterträder den kapitalistiska diktaturen och den partitopp styrda valda diktaturen! Dollarmiljonärer utgör en minoritet i världen, kapitalismen och det därtill knutna marknadsekonomiska systemet är odemokratisk och ersättes av det demokratiska systemet som ersätter successivt pengarna med lagar som äger och styr allt och alla lika och rättfärdigt!
Älskad kosmopolit var god stå upp! Din ytterst värdefulla valröst är avsedd nu för digitala universella folkomröstningar och universella lagar, inte för representanter. Ge inte din valröst till egoistiska och maktgiriga politiker! Du med din valröst är den ende direkt deltagande ansvariga härskare. Hämta framtiden närmare redan nu! Vägra att falla för partipropagandan och kräv folkomröstningar!
Härmed föreslår jag att diskutera intensivt om framtiden! Jag anser att visa viktiga förändringar är prioriterande och oundvikliga i framtidens samhälle! Globaliseringen är redan här men vi dröjer att acceptera denna och att anpassa oss till denna! Den konservativa nationalismen florerar med reaktionära nationalistiska partier att härja i världen! Det är dumt och absurt att jag, du och “alla” i världen studerar engelska och känner det stora behovet av ett gemensamt modersmål, men slösar enorm tid och ofantliga resurser åt ekonomisk improduktiv litterär nationell språkaktivitet, medan en miljard av våra bröder i världen dör av svält.
Migrations evolutionen fortsätter tills alla gränser är avskaffade! Det bästa och det oundvikliga vi gör för att hjälpa flyktingarna och vårt land, är att vi gör engelskan även officiellt landets, EUs, och världens modersmål för att bl. a. påskynda och underlätta utbildningen för de fattiga. Den snabba data-teknologiska utvecklingen medför att vi oundvikligen inför DDD, Digital Direkt Demokrati. Nationalism och personkult är med flyktingarnas fötter förklarade döda. Förnuftet och lagen styr (Nomokrati), mottot är: “Medborgare i alla länder förena er med ett modersmål och med lagar, rädda jorden, skrota vapnen och ersätt successivt pengarna med universella lagar! Ledare, krig och partier behövs inte. Starta en universell digital organisation där alla medlemmar är ordförande med samma status”.
Universell nomologi (läran om universella DDD lagar, dvs modern DDD statskunskap) är ett nytt ämne som undervisas och praktiseras från dagis och uppåt i samtliga undervisnings och forskningsnivåer!
Biblioteken är omvandlade till DDD parlament där medborgarna hämtar bl. a. DDD kunskap, diskuterar, praktiserar och röstar universella lagar!
All traditionell pyramidal organisationsordning i hela samhället är horisontell, där samtliga medborgare och meriterade anställda är ordförande med samma status. Förnuftet härskar!
Vi har nog med rapporter om naturvetenskapliga framsteg! Nu är det dags för rapporter om nutida DDD statsvetenskaplig forskning och konkreta politiska framsteg! Var god kommentera och dela detta manifest.
Fred Blomson alias Δημητριος Γαλατσινος, popular philosopher, f.1937.

http://www.equalitynow.eu, in light English, Swedish, German and Greek.
Facebook group: “We cosmopolitans”. Example: www. voteit . se /in-english/

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILIZATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM!

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILIZATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM!

From → SVENSKA

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: