Skip to content

PLEASE STAND UP, GET THE WORLDWIDE LAW IN YOUR OWN HAND

November 2, 2015

imagePLEASE STAND UP, GET THE WORLDWIDE LAW IN YOUR OWN HAND
I and you are the only one responsible! Please do not give your valuable vote to any person! Get the law into your own hands. Digital poll for the worldwide laws is simple today!
One billion of our brothers are dying of starvation, but journalists, media, authorities, the economic rulers and the party political rulers behind them, are not talking about this effectively daily!
Where has common sense gone? They conveys no daily about the milliard in hunger dying humans, when we gobble and waste luxurious food! Please demand worldwide law referenda! Metamorphosis of the world to single solidarity nation with common laws, a single language and a single civilisation! Invest in an worldwide org, a digital parliamentary-program in English with polling and dialog functionality in English where anyone cosmopolitan who is willing and able can participate. Please stop the hunger-migration! To provide humanitarian support is to give humiliating handout! Abolishing nationalism and egoism is the only way to improve the world!
(se ex. voteit . se in english). Please share! Fred Blomson, http://www.equalitynow.eu

VAR GOD STÅ UPP, TA DEN VÄRLDVIDA LAGEN I DIN EGEN HAND
Jag och du är de enda ansvariga! Var god ge inte din värdefulla valröst till någon person! Ta lagen i din egen hand. Digital omröstning för världsvida lagar är enkel idag!
En miljard av våra bröder dör av svält, men journalister, massmedia, myndigheter och de ekonomiska och de partipolitiska herrskare bakom dessa, talar inte om svält effektivt och intensivt dagligen! Vart har det sunda förnuftet tagit vägen? De förmedlar inget dagligen om den milliard döende människor av svält medan vi frossar och kastar massor av dyr mat! Var god kräv referenda om världsvida lagar. Världens metamorfos till en enda solidarisk nation med gemensamma lagar, ett enda språk och en enda civilisation! Satsa på en världsvid org och ett digitalt parlament-program på engelska med omröstnings och dialog funktion där alla kosmopoliter som vill och kan får delta. Var god stoppa hunger-migrationen! Att ge humanitärt bistånd är att ge förnedrande allmosor! Att avskaffa nationalismen och egoismen är det enda sättet att bättra världen!

(se ex. voteit . se in english). Var god dela! Fred Blomson, http://www.equalitynow.eu

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILIZATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM!

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILIZATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM!

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: