Skip to content

OM DEMOKRATINS FRAMTID

January 1, 2016

9780748634996

OM DEMOKRATINS FRAMTID
ICT (Information and Communication Technology) “drabbar” oundvikligt, evolutionärt och radikalt också politiken, trots politikernas motstånd. Personkulten skall upphöra. Numera finns bara en demokrati, nämligen global digital direktdemokrati. Nya jämlikhetsgrundlagar skall tas med digital omröstning. Mindre lagar som kräver vetenskapliga experter, skall tas av heltidsanställda meriterade vetenskapskvinnor och vetenskapsmän.
Från och med nu, i föreningarna, i internet och i massmedia, skall vi diskutera om globala jämlikhetslagar, istället för, om pengar och om politiker. The rule of law innebär globala jämlikhetsgrundlagar tagna med digitala omröstningar, Konsekvensen blir ett ekonomiskt jämlikt universellt samhälle (UHO United Human Organisation med gemensamt språk och gemensam civilisation). Nationerna försvinner och kommunerna blir kvar med sina centralstäder. Vårt nya fosterland skall vara staden i vår kommun! Våra egna digitala jämlikhetsgrundlagar kommer att hjälpa oss alla att äga och kontrollera allt tillsammans utan ledare och partier (Nomokrati) Νóμος=law, κρατώ=rule.
Visdomen betänker tre alternativa system för framtiden.
—- The rule of law, naturvård, frihet, solidaritet och humanism.
—- Kommunistisk partitopp styrd militärt diktatoriskt slaveri.
—- Privat egoistisk marknadsekonomiskt kapitalistisk slaveri.
Vilket system föredrar du? Vad gör du för att snabbast möjligt förverkliga det system du föredrar? Vill du ha ett gemensamt språk för dina barns samhälle? Framtidens samhälle är som en stor familj.
Fred Blomson, born in 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / we cosmopolitans, debate.org

image

DET NYA UNIVERSELLA DIGITALA PARLAMENTET
UHO, United Human Organisation.
En ny värld med gemensamma lagar för att äga och styra allt, med ett gemensamt språk och en gemensam blandad civilisation.

Den främsta mänskliga rättigheten är numera att delta digitalt i beslutsprocessen på alla nivåer och att lagstifta direkt digitalt fundamentala LAGAR att äga och styra allt gemensamt. Att många människor från flera kontinenter kastar sig i havet enormt riskfyllt för att komma till Europa, talar till oss Européer att agera smart som pionjärer och att förgylla detta stora hederliga förtroende genom att passa på att initiera stora världsvida radikala oundvikliga reformer och att:
—— förmå televisionen med stödd från de enade fackföreningarna, att satsa på en världsvid interaktiv webbsida för alla som vill och kan delta i en kontinuerlig digital diskussion och en kontinuerlig digital rådgivande omröstning om fundamentala frågor.
—— starta en kontinuerlig digital diskussion och en digital kontinuerlig rådgivande omröstning om en världsvid LAG att göra Engelskan allas modersmål, med alla stora fördelar detta innebär, för att eliminera nationalismen, egoismen och alla krig. Världen har ett skriande desperat behov av ett gemensamt språk och en gemensam blandcivilisation.
—— starta en kontinuerlig digital diskussion och en digital kontinuerlig rådgivande omröstning om en världsvid LAG om 12års obligatorisk utbildning för alla for att bl. a. eliminera den religiösa fanatismen för altid.
—— starta en kontinuerlig digital diskussion och en digital kontinuerlig rådgivande omröstning om en världsvid LAG om att på sikt och successivt omvandla alla partier till en världsvid organisation (UHO) United Human Organisation. Världens framtid är förenad digital direkt-demokratisk social och grön.
—— starta en kontinuerlig digital diskussion och en digital kontinuerlig rådgivande omröstning om en världsvid LAG för 4-timmars obligatorisk arbetsdag för alla för att eliminera arbetslösheten i världen för altid.
—— starta en kontinuerlig digital diskussion och en digital kontinuerlig rådgivande omröstning om en världsvid LAG för att maximera det privata ägandet, att maximera inkomsten och att maximera konsumtionen föra att eliminera hungerdöden i världen för altid och att rådda naturen.

Snälla ni alla journalister och intervjuade forskare och experter som älskar uppifrån indoktrination, hur kommer det sig att dessa fundamentala frågor saknas i den dagliga dagordningen? Snälla kamrater, världen tillhör lika oss alla vanliga medborgare. Enade kan vi styra med VÅRA EGNA LAGAR (LEX REX= lagen är kung, “The Rule of Law”, Nomocracy nomos=lag).
How is it that these basic issues are not discussed daily? I am thankful for a comment! Fred Blomson, born 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu ,in: UN, GR, SE, DE, fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com/WE COSMOPOLITANS (UHO) United Human Organisation.

engelska_0

ENGLISH THE FIRST COMMON LANGUAGE UN UNIVERSAL CIVILIZATION IS INEVITABLE!

From → SVENSKA

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: