Skip to content

DEMOCRACY, OUR TIME WORST FRAUD

powertothepeople

DEMOCRACY, OUR TIME WORST FRAUD
Democracy is dialogue and voting. At last stand up start evolution! As long as consumers trade goods and buy services from private companies, companies are not willing to introduce internal DDD. As long as voters follow and vote on parties and politicians, the parties are not willing to introduce internal DDD! So are we cosmopolitans governing everything today, but we can learn from kindergarten, from the family and from the association, to govern much better in common, instead of the private market, the parties and the boards. The model principle is called “The rule of law”, in which our own foundations and our own decisions govern at all levels. Meritised employees shall serve our foundations and our decisions. It is the non-governmental and non-economic organisations and associations that will start DDD evolution. The websites of these organisations and those associations must be equipped with interactive features and, most importantly, with the voting function as soon as possible. The websites of the television will be interactive and shall act as democratic colleges. With new laws DDD is to be taught and practiced in all schools of all levels! The common sense calls for appropriate democracy laws, please demand referendum for DDD laws and Agenda DDD 2018. Good Luck wishes, http//www.equalitynow.eu fb.me/Democracymodel
S V E N S K A:
DEMOKRATI, VÅR TIDS VÄRSTA BEDRÄGERI
Demokrati är dialog och omröstning. Äntligen stå upp starta evolutionen! Så länge konsumenterna handlar varor och köper tjänster av privata företag, är företagen inte villiga att införa intern DDD. Så länge väljarna följer och röstar på partier och på politiker, är partierna inte villiga att införa intern DDD! Så styr vi kosmopoliter allt idag, men vi kan lära oss från dagis, från familjen och friån föreningen att styra allt mycket bättre själva gemensamt istället för den privata marknaden, partierna och styrelserna. Modellprincipen heter “The rule of law”, “Lagens styre” där våra egna grundlagar och våra egna beslut styr på alla nivåer. Meriterade anställda skall serva våra grundlagar och våra beslut. Det är dom icke statliga och icke ekonomiska organisationerna och föreningarna som skall starta DDD evolutionen!. Dessa organisationens och dessa föreningars hemsidor måste snarast utrustas med interaktiva funktioner och framförallt med omröstnings funktion. Televisionens hemsidor skall bli interaktiva och skall fungera som demokratiskolor. Med nya lagar DDD skall undervisas och praktiseras i alla skolor på alla nivåer! Det sunda förnuftet efterlyser lämpliga demokrati lagar, var god kräv medborgareomröstning Agenda DDD 2018. Lycka Till önskar, Fred http//www.equalitynow.eu fb.me/Democracymodel
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΧΡΟΝΗ ΑΠΑΤΗ
Η δημοκρατία είναι διάλογος και ψηφοφορία. Επιτελους ξεσηκωθειτε, ξεκινηστε την εξέλιξη! Όσο οι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αγοράς από ιδιωτικές εταιρείες, οι εταιρείες δεν είναι πρόθυμες να ξεκινησουν την εσωτερική αμεση δημοκρατια. Όσο οι ψηφοφόροι ακολουθούν και ψηφίζουν τα κόμματα και τους πολιτικούς, τα κόμματα δεν είναι πρόθυμα να ξεκινησουν την εσωτερική αμεση δημοκρατια. Ετσι κυβερναμε εμεις οι κοσμοπολίτες τα παντα σημερα, αλλά μπορούμε να μάθουμε από το νηπιαγωγείο, από την οικογένεια και απο τον συλλογο να ελέγχουμε τα πάντα καλύτερα μονοι μας από κοινού αντι για την ιδιώτικη αγορά και τα διοικητικα συμβουλια. Η μεθοδος μοντέλο ονομάζεται “The rule of law”«Το κράτος δικαίου», όπου τα δικά μας συντάγματα και oi δικές μας αποφάσεις ελέγχουν τα παντα σε όλα τα επίπεδα. Αξιοκρατικα ικανοι υπάλληλοι θα υπηρετουν τους συνταγματικους μας νομους και τις αποφάσεις μας. Είναι οι μη κυβερνητικές και μη οικονομικές οργανώσεις και οι συλλογοι που θα ξεκινήσουν την εξέλιξη της ψηφιακης αμεσης δημοκρατιας! Οι ιστοσελίδες αυτων των οργανωσεων και συλλογων πρέπει επειγόντως να εξοπλιστουν με διαδραστικά προγραμματα και ψηφιακη ψηφοφορία. Οι ιστότοποι της τηλεόρασης θα είναι διαδραστικοί και θα λειτουργούν ως κολέγια δημοκρατιας. Με νέα νομοθεσία η αμεση ψηφιακη δημοκρατια πρέπει να διδάσκεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία σε όλα τα επίπεδα! Η κοινή λογική απαιτεί κατάλληλους νόμους για δημοκρατια, παρακαλεισε να απαιτησεις δημοψηφισμα για Ατζέντα DDD 2018 (Digital Direct Democracy). Καλή τύχη http // http://www.equalitynow.eu fb.me/DemocracymodelVersion 3

We are not sheep to be led by leaders.

uno-fred

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILIZATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM!

%d bloggers like this: