Skip to content

DIALOG IN LIGHT ENGLISH

DIALOG IN LIGHT ENGLISH: Hello friend! 1.- I would like to discuss global democracy and global laws instead of contracts. What is democracy today? Proposed definition: Democracy today is live dialogue, e-dialogue, live voting and e-voting. All unions must have interactive web pages provided with transparent dialogue and voting function. 2.- I want to discuss the elimination of nationalism, a single global native language and a global civilisation in order to among other things save time and resources and to better and faster educate the poor. 3.- I want to discuss a global peace and environmental movement/organisation (for instance ipinst. org) with formal board, where in reality all the members are chairmen, secretaries, treasurers, etc. 4.- I want to discuss replacing the money and all the political parties with fundamental laws taken with referendums, to govern the world. fred.blomson@gmail.com, amateur philosopher, equalitynow.eu
DIALOG PÅ SVENSKA: Hej kamrat! 1.- Jag vill diskutera global demokrati och globala lagar istället för avtal. Vad är demokrati idag? Förslag på definition: Demokrati idag är live dialog, e-dialog, live omröstningar och e-omröstningar. Alla föreningars webbsidor skall vara interaktiva försedda med transparent dialog- och omröstningsfunktion. 2.- Jag vill diskutera nationalismens avskaffande, ett enda globalt modersmål och en global civilisation för att bl. a. spara tid och resurser och för att bättre och snabbare utbilda dom fattiga. 3.- Jag vill diskutera en global freds och miljö rörelse/organisation (t.ex. ipinst. org) med formel styrelse, där i praktiken alla medlemmar är ordförande, sekreterare, kassörer o.s.v. 4.- Jag vill diskutera att ersätta pengarna och alla politiska partier med grundlagar att styra världen tagna med folkomröstningar. fred.blomson@gmail.com, amateur philosopher, equalitynow.eu engelska_0.png

DIGITALA FOLKOMRÖSTNINGAR

PROGNOS EVOLUTION DIGITALA FOLKOMRÖSTNINGAR
(Motion till årsmötet). Prognos! Globaliseringen är oundviklig. Marknadsekonomin skall oundvikligt ersättas av distributionsekonomi. Viktiga lagar skall stiftas med digitala folkomröstningar. Det sunda förnuftet skall härska. Samhället numera behöver bl. a. en lag för obligatorisk tolvårs utbildning åt alla och en lag om ett enda modersmål för hela världen. Politiker och egenmäktiga ledare (valda diktatorer) behövs inte! Tjänstepersoner skall anställas på grund av sina meriter. Lagarna skall styra samhället inte pengarna. Privategendom, inkomster och konsumtionen skall med lag vara maximerade (maximalt begränsade) och lika för alla. Televisionens webbsida, alla föreningars och alla företagens webbsidor skall snarast vara utrustade med omröstningsfunktion. Alla viktiga beslut skall fattas horisontellt.
Jag yrkar: Var god avskaffa nationalismen snarast möjligt. En jord, en nation, ett modersmål en civilisation. Anledning: Jag vädjar till dig med en digital global folkomröstning avskaffa försvarsmakten överallt och äntligen sluta kriga. fred.blomson@gmail.com, amateur philosopher, equalitynow.eu

DIGITAL DIRECT DEMOCRACY

MUNCHS SCRIET

MUNCHS SCRIET

10893640_10206926163621030_1349071385_n

 

DIGITAL DIRECT DEMOCRACY (Motion to the year’s Congress in Light English, Svenska, Ελληνικα, Deutsch). Dear Friend Democrat! Get up and cry out so loud you can! Bring the future today! Let common sense to steer the global community on all the levels. All members who are willing and able will participate online in the dialogue, in decision-making and above all will vote on important laws through digital member polls and referendums. Make today a referendum for a law for mandatory 12-year education for all, English the country’s native language (and Europe’s and the world’s first native language. Abolish nationalism for ever, one earth, one native language, one nation, one civilisation!). Cancel the nation and make it the embryo of a globalised world! fred.blomson@gmail.com, blogging amateur philosopher, equalitynow.eu 

S V E N S K A: DIGITAL DIREKT DEMOKRATI (Motion till årets kongress in Light English, Svenska, Ελληνικα, Deutsch). Kära vän demokrat! Stig upp och skrik så kraftigt du kan! Bring framtiden idag! Låt det sunda förnuftet att styra det globala samhället pålaga nivåer. Alla medlemmar som vill och kan skall delta via nätet i dialogen, i beslutsprocessen och fram för allt skall rösta på viktiga lagar via digitala medlemsomröstningar och folkomröstningar. Gör idag med en folkomröstning en lag för obligatorisk 12-årig utbildning för alla, engelskan landets modersmål (och Europas och världens första modersmål. Avskaffa nationalismen för altid, en jord, ett modersmål, en nation, en civilisation ). Avskaffa nationen och gör den embryot till den globaliserade världen! fred.blomson@gmail.com, blogging amateur philosopher, equalitynow.eu

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Προταση προς το ετησιο συνεδριο in Light English, Svenska, Ελληνικα, Deutsch) Αγαπητε φιλε δημοκρατη! Ξεσηκωσου και κραυγασε οσο πλεον δυνατα μπορεις! Φερε το μελλον σημερα! Αφησε την κοινη λογικη να κυβερνησει την παγκοσμια κοινωνια σε ολα τα επιπεδα! Ολα τα μελη που θελουν και μπορουν θα μετασχουν στον διαλογο, στην διαδικασια αποφασεων και κυριως θα ψηφιζουν σημαντικους νομους με ψηφιακα δημοψηφισματα. Φερε σημερα ενα ψηφιακο δημοψηφισμα για 12 χρονια υποχρεωτικη εκπαιδευση για ολους, κανε σημερα τα Αγγλικα την πρωτη μητρικη γλωσσα σου και την μητρικη γλωσσα της Ευρωπης και ολου του κοσμου! Καταργησε τον εθνικισμο για παντα, “μια γης, μια πατρις, μια μητρικη γλωσσα, ενας πολιτισμος”! Ακυρώστε το έθνος και καντετο το έμβρυο της παγκοσμιοποιημένης κοινωνιας. fred.blomson@gmail.com, ερασιτέχνης φιλόσοφος, equalitynow.eu
D E U T S C H : DIGITAL DIRECT DEMOKRATIE (Motion zum diesjährigen Kongress in Light English, Svenska, Ελληνικα, Deutsch). Lieber Freund Demokrat! Steh auf und schreie so hart du kannst! Bring die Zukunft schon heute! Lass den gesunden Menschenverstand die globale Gemeinschaft auf alle Ebenen steuern. Alle Mitglieder, die bereit und in der Lage sind, werden online im Dialog beteiligen bei der Entscheidungsfindung und vor allem werden auf wichtige Gesetze durch digitale Umfragen und Referenden stimmen. Mach noch heute ein Referendum um ein Gesetz für obligatorische 12-Jahres-Bildung für alle, Englisch die Muttersprache des Landes, Europas und der Welt. Den Nationalismus für immer abschaffen, “ein Land, eine Nation, eine Muttersprache, eine Zivilisation”). Brechen Sie die Nation und machen es das Embryo einer globalisierten Welt! fred.blomson@gmail.com, Bloggen Amateurphilosoph, equalitynow.euimage

uno-fred

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILIZATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM!

THE RULE OF LAW

 

PHILOSOPHISE: ONE EARTH ONE ΝΑΤΙΟΝ ΟΝΕ NATIVE LANGUAGE ONE CIVILISATION. REPLACE THE PRIVATE MONEY SYSTEM WITH THE PUBLIC DIGITAL DIRECT DEMOCRATIC LAW SYSTEM “THE RULE OF LAW”!.
Dear friend demokrater philosophise! Get up and cry so hard you can! Bring the future today! Make the country the world’s first smart philosophical center! Let common sense to steer the global community on all the levels with DDD laws (Digital Direct Democracy) NOMOCRACY The citizens own “RULE OF DDD LAW”. Make today a referendum for a law about mandatory 12-year education for all and English the country’s native language. Win from increased tourism and increased migration of people, services and companies. Become example for the backward moving traditional countries, enlighten and unite the world community simply, easily and quickly with a common language and be glorified! fred.blomson@gmail.com, amateur philosopher, equalitynow.eu
S V E N S K A: F I L O S O F E R A !
EN JORD EΝ ΝΑΤΙΟΝ ETT MODERSMÅL EN CIVILISATION! Kära vän demokrat filosofera! Stig upp och skrik så kraftigt du kan! Bring framtiden idag! Gör landet världens första smarta filosofiska centrum! Låt det sunda förnuftet att styra det globala samhället överalt med DDD-LAGAR (Digital Direkt Demokrati) NOMOKRATI, MEDBORGARNAS “RULE OF DDD-LAW”). Gör idag med en folkomröstning en lag för obligatorisk 12-årig utbildning för alla och engelskan landets modersmål. Vinn från ökad turism och ökad migration av människor, tjänster och företag. Utgör exempel för de efterblivna tradition-trogna länder, upplys och förena värdsamhället enkelt, lätt och snabbt med ett gemensamt modersmål och förhärligas! fred.blomson@gmail.com , amateur philosopher, equalitynow.eu
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α: Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Σ Τ Ε !
ΜΙΑ ΓΗΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΣ ΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ! Αγαπητε φιλε Ελληνα δημοκρατη φιλοσοφισε! Ξεσηκωσου και κραυγασε οσο δυνατα μπορεις! Φερε το μελλον σημερα! Κανε την χωρα το πρωτο smart πνευματικο φιλοσοφικο κεντρο του κοσμου! Αφισε την απλη κοινη λογικη να κυβερνησει την παγκοσμια κοινωνια με DDD-ΝΟΜΟΥΣ (ΑΜΕΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ “THE RULE OF DDD-LAW” Digital Direct Democracy). Κανε σημερα με ενα δημοψηφισμα νομο για υποχρεωτικη 12χρονια μορφωση για ολους και τα αγγλικα την μητρικη γλωσσα της χωρας. Οικονομισετα απο τον αυξημενο τουρισμο και την αυξημενη μεταναστευση ατομων, υπηρεσιων και επιχειρησεων. Γινε παραδειγμα για τις οπισθοδρομικες παραδοσιακες χωρες, δωσε φως, ενωσε την παγκοσμια κοινωνια απλα ευκολα και γρηγορα με μια κοινη μητρικη γλωσσα και δοξασου!
fred.blomson@gmail.com , amateur philosopher, equalitynow.eu
D E U T S C H: P H I L O S O P H I E R E N
EINE ERDE EIΝE ΝΑΤΙΟΝ EINE MUTTERSPRACHE EINE ZIVILISATION! Liebe Freund Demokrat philosophiere! Steh auf und schreie so hoch Du kannst! Bring die Zukunft schon heute! Mach das Land das erste smarte philosophische Zentrum der Welt! Lass den gesunden Menschenverstand die globale Gemeinschaft überall mit DDD GESETZE regieren (Digital Direct Democracy, Nomokratie, “The rule of ddd law”. Mach noch heute ein Referendum um ein Gesetz für obligatorische 12-Jahres-Bildung für alle und Englisch die Muttersprache des Landes. Gewinn aus zunehmenden Tourismus und erhöhte Migration von Menschen, Dienstleistungen und Unternehmen. Beispiel werden für die zurückgebliebenen traditionstreuen Länder, Die globale Gemeinschaft einfach, leicht und schnell mit einer gemeinsamen Sprache vereinen und berühmt werden!
fred.blomson@gmail.com , amateur philosopher, equalitynow.eu

image

uno-fred

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILISATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM! ONE EARTH ONE NATION ONE NATIVE LANGUAGE ONE CIVILISATION!

ONE EARTH ONE NATION ONE NATIVE LANGUAGE

image                                 

                                 S V E N S K A   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α   D E U T S C H

                           ONE EARTH ONE ΝΑΤΙΟΝ ΟΝΕ NATIVE LANGUAGE
(Please, please, please dear friend! Allow common sense to rule the world-community!)  

There is only a democracy, namely Digital Direct Democracy, nomocracy, “The rule of ddd-law”). Please dear the entire world-community’s logical citizens! Stand up and scream as loud you can! The world needs urgently a native language, one united nation, one civilisation and one DDD Digital Direct Democracy. Who created nature? The black hole? There are a lot of unanswered scientific questions! Philosophy, psychology, politics and socialism are no popular sciences today. The ruling science of our time is economy and not democratic law! That is to say: Money, owning, buying, and selling, that’s all! Religion is to believe in something that does not exist. Democracy is when the entire world-community’s citizens enact fundamental laws by referendum when they have at least 12-years of compulsory education. Direct democracy does not exist today, because democracy and socialism in our time are like a religion! Religions tend to split and usually fight to the death with misery and mass deaths as a result! Make 12-years education accessible, simple, and efficient! Cancel the nation, cancel the local language and cancel the national borders! I call for a small organisation or a small union that works digital direct democratic to become an example for the world-community. Please logical readers tell me if you know any such union or if you are already involved in such. My dream is a union with rules (laws) controlled digitally by all members. That is, all members have the same status and all are both representatives, presidents, treasurers, accountants and so on. Good luck and thank you very much! fred.blomson@gmail.com , amateur philosopher, equalitynow.eu

S V E N S K A
EN JORD EΝ ΝΑΤΙΟΝ ETT MODERSMÅL! Kära läsare! Stig upp och skrik så kraftigt du kan! Bring framtiden idag! Gör landet världens första smarta andliga centrum! Låt det sunda förnuftet att styra det globala samhället överalt med DDD-LAGAR (Digital Direkt Demokrati) NOMOKRATI, MEDBORGARNAS “RULE OF DDD-LAW”). Gör idag med en folkomröstning en lag för obligatorisk 12-årig utbildning för alla och engelskan landets modersmål. Vin från ökad turism och ökad migration av människor, tjänster och företag. Utgör exempel för de efterblivna tradition-trogna länder, upplys och förena värdsamhället enkelt, lätt och snabbt med ett gemensamt modersmål och förhärligas! fred.blomson@gmail.com , amateur philosopher, equalitynow.eu

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
ΜΙΑ ΓΗΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΣ ΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ! Αγαπητοι φιλοι ξεσηκωθειτε και κραυγιστε οσο δυνατα μπορειτε! Φερτε το μελλον σημερα! Καντε την χωρα το πρωτο smart πνευματικο κεντρο του κοσμου! Αφιστε την απλη κοινη λογικη να κυβερνησει την παγκοσμια κοινωνια με DDD-ΝΟΜΟΥΣ (ΑΜΕΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ “THE RULE OF DDD-LAW” Digital Direct Democracy). Καντε σημερα με ενα δημοψηφισμα νομο για υποχρεωτικη 12χρονια μορφωση για ολους και τα αγγλικα την μητρικη γλωσσα της χωρας. Οικονομιστετα απο τον αυξημενο τουρισμο και την αυξημενη μεταναστευση ατομων, υπηρεσιων και επιχειρησεων. Γιντε παραδειγμα για τις οπισθοδρομικες παραδοσιακες χωρες, δωστε φως, ενωστε την παγκοσμια κοινωνια απλα ευκολα kκαι γρηγορα με μια κοινη μητρικη γλωσσα και δοξαστειτε!
fred.blomson@gmail.com , amateur philosopher, equalitynow.eu

D E U T S C H
EINE ERDE EIΝE ΝΑΤΙΟΝ EINE MUTTERSPRACHE! Liebe Leser! Steh auf und schreie so hoch du kannst! Bring die Zukunft schon heute! Mach das Land das erste smarte Zentrum der Welt! Lass den gesunden Menschenverstand die globale Gemeinschaft überall mit DDD GESETZE zu regieren (Digital Direct Democracy, Nomokratie, “The rule of ddd law”. Mach noch heute ein Referendum um ein Gesetz für obligatorische 12-Jahres-Bildung für alle und Englisch die Muttersprache des Landes. Gewinn aus zunehmenden Tourismus und erhöhte Migration von Menschen, Dienstleistungen und Unternehmen. Beispiel werden für die zurückgebliebenen traditionstreuen Länder, Die globale Gemeinschaft einfach, leicht und schnell mit einer gemeinsamen Sprache vereinen um berühmt zu werden!
fred.blomson@gmail.com , amateur philosopher, equalitynow.eu

104 MUNCHS SCRIET

MUNCHS SCRIET

THE GLOBAL NATIONAL MODEL

10893640_10206926163621030_1349071385_n 

                              E n g l i s h,   S w e d i s h,   G r e e k,   G e r m a n

                                              THE GLOBAL NATIONAL MODEL
                               (Be smart and the first to abolish nationalism)
This issue has top priority is inevitable and concern as much all of us citizens of the world. I often watch TV where it does not yet are discussed two very important themes: The issue of digital direct democracy and the question of a common language.
Why did we worldwide once up on the time chose to teach us French as a second language, and later we chose without referendum English as a second language? There is no argument that the need of a common language is inevitable. Why are we learning two languages instead of one? Why do not we discuss it? The poor people of the world cannot effort to learn good more than one language. Wisdom consider that there is no doubt that with just a common language the world will agree faster, will have no wars, better nature care, more equality, more prosperity, better educated citizens and very much more.
What prevents us to abolish nationalism and by a referendum to introduce a right native language of the country and thus serve as a “global national model”?
Please think rationally. Where are you all the friends of the practical wisdom? Out with the common native language now. The first step for the European Union and the Human Wold Union (WHU) is: e-referendum on a common native language now. The next step is 12years good education for all and common e-constitutions taken with e-referendum. The World will be controlled by e-constitutions, not by money (System: The rule of law). The money abolishes and replaces by e-constitutions.
It is absolutely irrational to have to learn well, more than a single common language. It is, among other reasons, stupid big waste of resources, stupid waste of capacity and stupid waste of valuable time. All citizens that does not give priority to a referendum for a common native language already now, should be ashamed, are selfish, inhumane nationalists and a sort of racists. They are definitely not for a European Union and for a World Human Union, WHU. Please break the taboo about native language, the taboo about direct e-democracy, the taboo on common laws and the taboo on a common civilisation. The question is: Which nation will be the first to be raised?
I feel lonely to require a referendum on a common language and I ask you if you want us to join and to act together regarding this requirement. I suggest thinking about it and let me know. fred.blomson@gmail.com, equalitynow.eu

S W E D I S H:                    DEN GLOBALA SVENSKA MODELLEN
                               (Var smart och var först att avskaffa nationalismen)
Denna fråga har högsta prioritet är oundviklig och angår lika mycket oss alla världsmedborgare. Jag tittar ofta på TV där det inte än diskuteras två ytterst viktiga teman: Frågan om digital direkt demokrati och frågan om ett gemensamt modersmål.
Varför valde vi förre i tiden att lära oss i hela världen franska som andra språk och senare valde vi utan folkomröstning engelska som andra språk? Det behövs ingen argumentation att behovet av ett ända gemensamma språk är oundvikligt. Varför lär vi oss två språk istället för ett? Varför diskuterar vi inte om det? Världens fattiga har inte råd att lära sig bra mera än ett språk. Visdomen betänker att det finns ingen tvekan att med bara ett gemensamt språk världen skall enas snabbare, skall få mera jämlikhet, mindre krig, bättre välfärd, bättre utbildade medborgare med mycket mera.
Vad hindrar oss av att avskaffa nationalismen och med en folkomröstning införa ett ända modersmål i landet och därmed att utgöra en “global svensk modell”?
Var god tänk rationellt. Var är ni alla det praktiska visdomens vänner? Ut med det gemensamma modersmålet nu. Det första steget för en Europeisk Union och en Wold Human Union (WHU) är: e-folkomröstning om ett gemensamt modersmål nu. Nästa steget är 12års god utbildning åt alla och gemensamma e-grundlagar tagna med e-folkomröstning. Världen framöver skall styras med e-grundlagar inte med pengar (system: The rule of law). Pengarna skall avskaffas och ersättas av e-grundlagar.
Det är absolut irrationellt att behöva lära sig bra, mera än ett enda gemensamma modersmål. Det är bland mycket annat, dumt stort slöseri med resurser, dumt slöseri med kapacitet och dumt slöseri med värdefull tid. Alla medborgare som inte prioriterar en folkomröstning för ett gemensamt modersmål redan nu bör skämmas, är egoister, inhumana nationalister och en sorts rasister. De är definitivt inte för en enad Europeisk Union och för en World Human Union, WHU. Var god spräng tabun om modersmålet, tabun om e-direktdemokrati, tabun om gemensamma lagar och tabun om en gemensam civilisation. Frågan är: Vilken nation skall vara först att höjas?
Jag känner mig ensam att kräva en folkomröstning om ett gemensamt språk och jag frågar dig om du vill att vi skall slåss ihop vad gäller detta krav. Jag föreslår att tänka på det och att meddela mig. fred.blomson@gmail.comequalitynow.eu

G R E E K:                             ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
(Σε παρακαλω δρασε εξυπνα και γινε απο τους πρωτους να καταργησεις τον εθνικισμο).
Το θέμα αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ειναι αναποφευκτο και αφορα παρα πολύ όλους εμας τους κοσμοπολίτες. Βλεπω συχνά τηλεόραση που δεν συζητουνται ακόμη δύο πολύ σημαντικά θέματα: το θέμα της ψηφιακής άμεσης δημοκρατίας και το ζήτημα μιας κοινής γλώσσας.
Γιατί εμείς καποτε σε όλο τον κόσμο διαλεξαμε τα γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα, και αργότερα επιλέξαμε χωρίς δημοψήφισμα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα; Δεν υπάρχει αμφιβολια ότι η ανάγκη για μια κοινή παγκοσμια γλώσσα είναι αναπόφευκτη. Γιατί μαθαίνουμε δύο γλώσσες αντί για μια; Γιατί δεν μπορούμε να το συζητουμε; Οι φτωχοι του κοσμου δεν εχουν δυνατοτητα να μαθουν καλα μια δευτερη γλωσσα. Η σοφία θεωρει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μόνο με μια κοινή γλώσσα, ο κόσμος θα συμφωνήσει γρηγορότερα, θα εχει περισσότερη ισότητα, λιγότερο πόλεμο, περισσότερη ευημερία, καλύτερη εκπαίδευση των πολιτών και πολλά άλλα.
Τι μας εμποδίζει να καταργήσουμε τον εθνικισμό με ένα δημοψήφισμα για την εισαγωγή της κοινης μητρική γλώσσας στην χώρα και έτσι αυτο να χρησιμεύσει ως “παγκόσμιο ελληνικο μοντέλο”;
Σας παρακαλω σκεφτειτε λογικά. Πού είσαστε όλοι οι φιλοι της πρακτικής σοφίας; Εξω με το ταμπου της κοινής μητρικής γλώσσας τώρα. Το πρώτο βήμα για μια ενωμένη Ευρώπη και μια ενωμενη παγκοσμια κοινωνια (WHU, World Human Union) ειναι: Tο e-δημοψήφισμα σχετικά για μια κοινή μητρική γλώσσα τώρα. Το επόμενο βήμα είναι 12 χρονια καλη εκπαίδευση σε ολους και κοινοι e-νομοι που λαμβάνονται με e-δημοψήφισμα. Οι e-νομοι θα κυβερνουν την παγκοσμια κοινωνια, οχι τα χρήματα (Συστημα: The rule of law). Τα χρήματα καταργουντα και αντικαθιστανται απο συντάγματικους e-νομους.
Είναι απολύτως παράλογο να μαθαινουμε καλά, περισσότερες από μια ενιαία κοινή μητρικη γλώσσα. Είναι, μεταξύ πολλων άλλων, ηλίθια μεγάλη σπατάλη πόρων, ηλίθια σπατάλη ενεργειας και ηλίθια σπατάλη πολύτιμου χρόνου.
Αυτοι που δεν δίνουν προτεραιότητα σε ένα e-δημοψήφισμα για μια κοινή γλώσσα πρεπει να ντρέπονται, είναι εγωιστές, απάνθρωποι εθνικιστες και ένα είδος ρατσιστές. Σιγουρα δεν θελουν μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ενωμένη παγκοσμια κοινωνια (WHU, World Human Union). Σας παρακαλω σπαστε το ταμπού της μητρικής γλώσσας το ταμπου της αμεσης δημοκρατιας το ταμπου των κοινων νομων και το ταμπου του κοινου πολιτισμου. Το ερώτημα είναι: Ποιο έθνος θα αναστηθει πρώτο;
Νιώθω μοναξιά να απαιτω μονος μου ένα δημοψήφισμα για μια κοινή μητρικη γλώσσα και σε ρωτω αν θέλεις να συνεργαστουμε για την απαίτηση αυτή. Προτείνω να το σκεφτεις και να μου πεις να ξέρω. fred.blomson@gmail.com, equalitynow.eu 
G E R M A N:                                DAS GLOBALE DEUTSCHE MODELL
                        (Sei klug und der erste den Nationalismus abzuschaffen)
Dieses Problem hat die höchste Priorität, ist unvermeidlich und betrifft gleichermaßen alle uns Bürger der Welt. Ich beobachte oft Fernsehen, wo es noch nicht zwei sehr wichtige Themen diskutiert werden: Die Frage der digitalen direkte Demokratie und die Frage einer gemeinsamen Sprache.
Warum wir weltweit einmal in die Zeit wählte zu Französisch zu lehren als zweite Sprache, und später wählte wir ohne Referendum Englisch als zweite Sprache? Es gibt kein Zweifel, dass die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache ist unvermeidlich. Warum lernen wir zwei Sprachen statt einer? Warum wir es nicht diskutieren? Die Armen der Welt können nicht leisten mehr als eine Sprache gut zu lernen. Die Weisheit betrachtet, dass es kein Zweifel daran ist, dass mit nur einer gemeinsamen Sprache die Welt schneller zustimmen wird, mehr Gleichheit haben wird, weniger Krieg, mehr Wohlstand, besser ausgebildete Bürger und vieles mehr.
Was hindert uns den Nationalismus mit ein Referendum eine gemeinsame Muttersprache des Landes einzuführen und damit ein “globales Deutsches Modell” ausmachen?
Bitte denk rational. Wo sind Sie alle Freunde der praktischer Weisheit? Raus mit der gemeinsame Muttersprache jetzt. Der erste Schritt für die Europäische Union und die Universelte Menschen Union (WHU, World Human Union) ist: E-Referendum über eine gemeinsame Muttersprache jetzt. Der nächste Schritt ist 12järige gute Bildung für alle und e-Verfassung aufgenommen mit e-Referendum. Die Welt wird per e-Verfassungen regiert werden, nicht mit Geld (System: Die The rule of law, die Herrschaft des Rechts). Das Geld ist per e-Verfassung abgeschafft und ersetzt.
Es ist absolut irrational mehr als eine einzige gemeinsame Sprache zu lernen. Es ist unter anderem, dumme große Verschwendung von Ressourcen, dumme Verschwendung von Kapazität und dumme Verschwendung wertvoller Zeit. Alle Bürger, die ein Referendum für eine gemeinsame Muttersprache weigern sollen sig schämen, sie sind Egoisten, unmenschliche Nationalisten und eine Art von Rassisten. Sie sind definitiv nicht für eine vereinte Europäische Union und für eine Menschen Union der Welt. Sprengen sie bitte das Tabu über die Muttersprache, das Tabu über die e-direkte Demokratie, das Tabu über die gemeinsame Gesetze und das Tabu über eine gemeinsame Zivilisation. Die Frage ist: Welche Nation die erste sein wird, erhöht zu werden?
Ich fühle mich einsam, ein Referendum über eine gemeinsame Sprache zu verlangen, und will mit Dir zusammenarbeiten um diese Anforderung. Ich schlage vor, darüber nachzudenken, und mich mitteilen. fred.blomson@gmail, equalitynow.eu 
“The rule of law” (Nomocracy) Νóμος=law, κρατώ=rule, “Lex Rex”.
Fred Blomson, born in Athens in 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE
Please demand e-referendum on a common native language now.

Maprl

UNIVERSAL CIVILIZATION, THE FUTURE IS HERE! ABOLISH NATIONALISM!

English-global-language9780748634996image

396776_466247003387413_799151500_n

We are not sheep or monkeys, we dont need leaders! We want to be involved, to contribute, to decide, to legislate and to rule! http://www.equalitynow.eu

2014-11-06 09.49.25

THE LAW PERSONALIZED Mosaic representing both the judicial and legislative aspects of law. The woman on the throne holds a sword to chastise the guilty and a palm branch to reward the meritorious. Glory surrounds her head, and the aegis of Minerva signifies the armor of righteousness and wisdom. Frederick Dielman (1847-1935) Search Wikipedia “The rule of law”. Search Google images “The rule of law”. designed this mosaic representing Law for the United States Library of Congress, and it was subsequently manufactured in Venice, Italy.[1] A young woman on a marble throne holds a sword in one hand to chastise the guilty and a palm branch in the other hand to reward the meritorious. A glory surrounds her head, and on her breast is the aegis of Minerva, signifying she is clad in the armor of righteousness and wisdom. Other portions of this large mosaic are omitted from this image. This mosaic indicates not only the judicial but the legislative side of law; typical symbols of justice are less conspicuous or omitted, and the woman has a freer air of command.[2]

pnyx-akropolis

Pnyx and in The background Akropolis

pnyx

PNYX, BHMA=STEP, The place from where the Greeks ruled the ancient world!

COMMON NATIVE LANGUAGE NOW

English-global-language

E n g l i s h,    S w e d i s h,    G r e e k,    G e r m a n,

 COMMON NATIVE LANGUAGE NOW

Please think rationally. Where are you all friends of the practical wisdom? The first step for an united European Union and an united world, is the e-referendum on a common native language now. Next step is better education and common e-laws taken with e-referendum. The e-laws will control the World, not the money (System: The rule of law). The money will be abolished and replaced by e-constitutions.
It is absolutely irrational to have to learn well, more than a single common native language. It is, among other things, stupid big waste of resources, stupid waste of energy and stupid waste of valuable time. All citizens who does not give priority to a referendum for a common native language should be ashamed, are selfish, are inhumane nationalists and a sort of racists. They are definitely not for an united European Union and not for an united world. Brake now the common language taboo, the common laws tabu, the direct-democracy taboo and the common civilisation tabu. Which nation shall rise first? equalitynow.eu

S W E D I S H:                         GEMENSAMT MODERSMÅL NU

Var god tänk rationellt. Var är ni alla det praktiska visdomens vänner? Ut med det gemensamma modersmålet nu. Det första steget för en enad Europa och en enad värld är: e-folkomröstning om ett gemensamt modersmål nu. Nästa steget är bättre utbildning och gemensamma e-grundlagar tagna med e-folkomröstning. Världen framöver skall styras med e-grundlagar inte med pengar (system: The rule of law). Pengarna skall avskaffas och ersättas av e-grundlagar.
Det är absolut irrationellt att behöva lära sig bra, mera än ett enda gemensamma modersmål. Det är bland mycket annat, dumt stort slöseri med resurser, dumt slöseri med kapacitet och dumt slöseri med värdefull tid. Alla som inte prioriterar en folkomröstning för ett gemensamt modersmål redan nu bör skämmas, är egoister, inhumana nationalister och en sorts rasister. De är definitivt inte för en enad Eu union och för en enad värld. Var god spräng tabun om modersmålet, tabun om direktdemokrati, tabun om gemensamma lagar och tabun om gemensam civilisation. Vilken nation skall höjas först? equalitynow.eu

G R E E K:                              ΚΟΙΝΗ MHTRIKH ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΡΑ

Σας παρακαλω σκεφτειτε λογικά. Πού είσαστε όλοι οι φιλοι της πρακτικής σοφίας; Εξω με το ταμπου της κοινής μητρικής γλώσσας τώρα. Το πρώτο βήμα για μια ενωμένη Ευρώπη και μια ενωμενη παγκοσμια κοινωνια ειναι το e-δημοψήφισμα σχετικά για μια κοινή μητρική γλώσσα τώρα. Το επόμενο βήμα είναι καλύτερη εκπαίδευση και κοινοι e-νομοι που λαμβάνονται με e-δημοψήφισμα. Οι e-νομοι θα κυβερνουν την παγκοσμια κοινωνια, οχι τα χρήματα (Συστημα: The rule of law). Τα χρήματα θα καταργηθουν και θα αντικατασταθουν απο συντάγματικους e-νομους. Είναι απολύτως παράλογο να μαθαινουμε καλά, περισσότερες από μια ενιαία κοινή μητρικη γλώσσα. Είναι, μεταξύ πολλων άλλων, ηλίθια μεγάλη σπατάλη πόρων, ηλίθια σπατάλη ενεργειας και ηλίθια σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Αυτοι που δεν δίνουν προτεραιότητα σε ένα e-δημοψήφισμα για μια κοινή γλώσσα πρεπει να ντρέπονται, είναι εγωιστές, απάνθρωποι εθνικιστες και ένα είδος ρατσιστές. Σιγουρα δεν θελουν μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ενωμένη παγκοσμια κοινωνια. Σας παρακαλω σπαστε το ταμπού της μητρικής γλώσσας το ταμπου της αμεσης δημοκρατιας το ταμπου των κοινων νομων και το ταμπου του κοινου πολιτισμου. Ποιο έθνος θα αναστηθει πρώτο; equalitynow.eu

G E R M A N:                         GEMEINSAME MUTTERSPRACHE JETZT

Bitte denken Sie darüber nach logisch. Wo sind Sie alle Freunde der praktischen Weisheit? Der erste Schritt für eine vereinte Europäische Union und eine vereinte Welt, ist ein e-Referendum über eine gemeinsame Muttersprache jetzt. Der nächste Schritt ist eine bessere Ausbildung und gemeinsame e-Gesetze gemacht mit e-Referendum. Die e-Gesetze werden die Welt beherrschen, nicht das Geld (System: “The rule of law” Die Herrschaft des Rechts). Das Geld wird per e-Verfassung abgeschafft und bei e-Gesetze ersetzt.
Es ist absolut absurd, mehr als eine einzige gemeinsame Muttersprache gut zu lernen. Es ist, unter vielen anderen, große dumme Verschwendung von Ressourcen, dumme Energieverschwendung und dumme Verschwendung wertvoller Zeit.
Diejenigen, die nicht vorrangig sind auf ein e-Referendum für eine gemeinsame Sprache jetzt sollten sich schämen, sie sind egoistisch, sie sind grausame Nationalisten und eine Art von Rassisten. Sie sind sicherlich nicht für eine einheitliche Europäische Union und sind nicht für eine einheitliche globale Gesellschaft. Bitte brechen sie jetzt das Tabu der Muttersprache, das Tabu der Direktdemokratie, das Tabu der gemeinsame Gesetze und das Tabu der gemeinsamer Civilisation.Welche Nation wird zuerst auferstehen?

“The rule of law” (Nomocracy) Νóμος=law, κρατώ=rule, “Lex Rex”.
Fred Blomson, born in Athens in 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE
Please demand e-referendum on a common native language now.

English-global-language

uno-fred

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILIZATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM!

“THE RULE OF LAW” GOVERNING SYSTEM OF THE FUTURE (Proposal movement to congress 2017)

 

2014-11-06 09.49.25

THE LAW PERSONALIZED
Mosaic representing both the judicial and legislative aspects of law. The woman on the throne holds a sword to chastise the guilty and a palm branch to reward the meritorious. Glory surrounds her head, and the aegis of Minerva signifies the armor of righteousness and wisdom.
Frederick Dielman (1847-1935) designed this mosaic representing Law for the United States Library of Congress, and it was subsequently manufactured in Venice, Italy. A young woman on a marble throne holds a sword in one hand to chastise the guilty and a palm branch in the other hand to reward the meritorious. A glory surrounds her head, and on her breast is the aegis of Minerva, signifying she is clad in the armor of righteousness and wisdom. Other portions of this large mosaic are omitted from this image. This mosaic indicates not only the judicial but the legislative side of law; typical symbols of justice are less conspicuous or omitted, and the woman has a freer air of command. Search Wikipedia “The rule of law”, Search Google “The rule of law”.

THIS CONCERNS US ABSOLUTELY ALL NOT ONLY POLITICIANS
ABOUT THE FUTURE OF DEMOCRACY
“THE RULE OF LAW” GOVERNING SYSTEM OF THE FUTURE
Proposal to congress 2017 (info @ barackobama .com)
I propose:
— § The party’s aim is a single democracy according to which society is governed by fundamental laws taken by referendum.
— § The party’s aim is to introduce a common mother tongue in the worldwide society, the system “The rule of law” and direct democracy at all levels, which means the beginning of a transition from representative democracy and the cult of personality, to direct democracy.
— § The party now organises polls where members shall first vote on the legislation before the party representatives are voting on new laws.
— § That everything written in the party must be even written in english.
— § The following constructive criticism should be included in the party’s manifestation.
Wisdom says that if we citizens of Europe really want to cooperate, the smallest first simple step we must take is to break the common mother tongue taboo, the internationalism taboo and the common civilisation taboo already now.
Society is sick very sick! A billion of our brothers and sisters in the world die of hunger and we ignore these, waste resources like never before, and instead are looking at the World War II holocaust on TV.
The United Nations are not united, the European Union is no union, democracy is an elected dictatorship and we talk about human nonsense rights, instead, on human laws. It is a great shame to give alms instead of laws!
Freedom, peace, economic equality, nature conservation, health care, education, unemployment and all human needs, requires global laws and no nonsense about “rights”, “conventions”, “treatments”, ”bilateral agreements” and similar diplomatic faux vagaries. “All” in the whole world learns English and it is ridiculed not to discuss a referendum on a common mother tongue and thus a common worldwide civilisation already now.
In the future, the money, the market and the politicians will not govern the society. We citizens must ensure that it be so. We must stop giving our vote to politicians who do not do what we want. We demand to elect the constitutional laws by referendums. We need a constitutional law for a common language and a law to maximise the private ownership, the private income and the private consumption. Current business and the public sector will be brought together, will be owned by all citizens in common and will be controlled by laws taken by referendum.
Who will do what? If you are smart enough to stop giving your vote to politicians and ensures the realisation of democracy, it will be done. You are the ruler and you are not alone. Stand up! We are no sheep to be led. Please persuade all parties to accept “the rule of law” and referendums to renew and to raise the society radically already now.
 Wisdom considers three alternative systems for the future:
——- § 1: The rule of law, direct-democracy, freedom, equality, humanism.
——- § 2: Communist Party-top-down military dictatorial slavery.
——- § 3: Private egoistic market economy capitalist slavery.
Which system do you prefer? What do you do for the fastest possible realisation of the system you prefer? Do you wish a common mother tongue for your children’s society? The future society is like a big global family with a common mother tongue! Will we continue foolishly to accept the Chinese dictatorship to widen?
“The rule of law”(Nomocracy) Νóμος=law, κρατώ=rule, “lex rex”.
Fred Blomson, born in Athens 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / we cosmopolitans, debate.org

9780748634996

He is philosophy professor Stockholms University: torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se

SWEDISH:
DETTA ANGÅR OSS ABSOLUT ALLA INTE BARA POLITIKER
ΜΟΤΙΟΝ TILL KONGRESSEN 2017 (info @ barackobama .com)
Jag yrkar:
-—— § Att partiet skall ha som mål en enda demokrati enligt vilken samhället styrs med grundlagar tagna med folkomröstning.
-—— § Att partiet skall ha som mål att införa ett gemensamt modersmål i det universella samhället, systemet “The rule of law” och direktdemokrati på alla nivåer, vilket innebär början till en övergång från representativ demokrati och personkult, till direktdemokrati.
-—— § Att partiet redan nu organiserar omröstningar där medlemmarna skall först rösta på lagarna innan partiets representanter röstar på nya lagar.
-—— § Att allt skrivet i partiet skall vara även på engelska.
-—— § Att följande konstruktiv kritik skall tas med i partiets manifestation.
Visdomen säger att om vi medborgare i Europa vill verkligen samarbeta, det minsta lilla enkla första steget vi måste ta, är att att bryta det gemensamma modersmålets tabu, internationalismens tabu och den gemensamma civilisationens tabu redan nu.
Samhället är sjukt mycket sjukt! En miljard av våra syskon i världen dör av svält och vi ignorerar dessa, slösar med resurser som aldrig förr och i stället tittar på andra världskrigets förintelse på TV.
Förenta Nationer är inte förenade, Europeiska Unionen är ingen union, demokrati är en vald diktatur och vi pratar om mänskliga nonsens rättigheter istället för, om Mänskliga Lagar. Det är en stor skam att ge allmosor i stället för lagar!
Friheten, freden, den ekonomiska jämlikheten, naturvården, hälsovården, utbildningen, arbetslösheten och alla mänskliga behov, kräver globala lagar och inte struntprat om “rättigheter”, “konventioner”, “fördrag”, “bilaterala avtal” och liknande diplomatiska fusk påfund. “Alla” i hela världen lär sig engelska och det är åtlöje att inte diskutera en folkomröstning om ett gemensamt modersmål och därmed en gemensam civilisation redan nu.
I framtiden skall inte pengar, marknadsekonomi och politiker styra samhället. Vi medborgare skall se till att det blir så. Vi skall sluta ge vår valröst till politiker som inte gör vad vi vill. Vi kräver att välja grundlagar med folkomröstningar.
Med en grundlag skall införas ett gemensamt modersmål och med en annan det privata ägandet, den privata inkomsten och den privata konsumtionen skall maximeras. Nuvarande privata företag och offentlig sektor skall sammanföras, skall ägas av alla medborgare gemensamt och skall styras med hjälp av lagar tagna med folkomröstning.
Vem skall göra vad? Om du är smart nog att sluta ge din valröst till politiker och ser till att förverkliga demokratin, så blir det gjort. Du är härskaren och du er inte ensam. Stå upp! Vi är inga får att ledas. Var god förmå alla partier att acceptera “The rule of law” och folkomröstningar för att förnya och lyfta samhället radikalt redan nu.
Visdomen betänker tre alternativa system för framtiden.
——- §1: The rule of law, demokrati, naturvård, solidaritet och humanism.
——- § 2: Kommunistisk partitopp styrd militärt diktatoriskt slaveri.
——- § 3: Privat egoistiskt marknadsekonomiskt kapitalistiskt slaveri.
Vilket system föredrar du? Vad gör du för att snabbast möjligt förverkliga det system du föredrar? Vill du ha ett gemensamt modersmål för dina barns samhälle? Framtidens samhälle är som en stor familj med ett gemensamt modersmål. Skall vi fortsätta att dåraktigt acceptera den kinesiska diktaturen att öka?

10893640_10206926163621030_1349071385_n

GERMAN:
DIES BETRIFFT UNS ABSOLUT ALLE NICHT NUR POLITIKER
VORSLAG ZUR KONGESS 2017 (info @ barackobama .com)
Ich schlage vor:
——- § Das Ziel der Partei ist eine einzige Demokratie, nach denen in der Gesellschaft herrschen Grundgesetze ergriffen durch Referenda.
—-— § Das Ziel der Partei ist es, eine gemeinsame Muttersprache, das System “The rule of law” und die direkte Demokratie auf allen Ebenen in der welt weite Gesellschaft einzuführen, was den Beginn eines Übergangs von der repräsentativen Demokratie und den Kult der Persönlichkeit zu direkte Demokratie, bedeutet.
——- § Die Partei organisiert bereits jetzt Referenda, wo die Mitglieder zunächst auf die Gesetzgebung abstimmen werden, bevor die Vertreter der Partei über neue Gesetze abstimmen.
——- § Das alles geschrieben, in der Partei, muss auch auf Englisch sein.
——- §Die folgende konstruktive Kritik soll in der Partei Manifestation einbezogen werden.
Weisheit sagt, dass, wenn wir Bürger Europas wirklich zusammenarbeiten wollen, der kleinste erste einfache Schritt, den wir machen müssen, ist den Tabu der gemeinsamer Muttersprache, den Tabu des Internationalismus und den Tabu der gemeinsamer Zivilisation zu brechen bereits jetzt.
Die Gesellschaft ist krank sehr krank! Eine Milliarde unserer Brüder und Schwestern in der Welt, an Hunger sterben und wir ignorieren diese, verschwenden Ressourcen wie nie zuvor, und stattdessen auf dem Holocaust des Zweiten Weltkrieges im Fernsehen beobachten.
Die Vereinten Nationen sind nicht vereint, die Europäische Union ist keine Union, Demokratie ist eine gewählte Diktatur und wir sprechen über nonsens Menschenrechte, statt auf Menschliche Gesetze. Es ist eine große Schande, Almosen, anstatt Gesetze zu geben!
Freiheit, Frieden, wirtschaftliche Gleichheit, Naturschutz, Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeitslosigkeit und alle menschlichen Bedürfnisse, erfordern globale Gesetze und keinen Unsinn über “Rechte”, “Konventionen”, “Vertrag”, “bilaterale Abkommen” und ähnliche diplomatischen Betrug. “Alle” in der ganzen Welt lernen Englisch und es wird verspottet nicht über Referendum für eine gemeinsame Muttersprache zu sprechen und damit eine gemeinsame Zivilisation bereits nun.
In der Zukunft Geld, Marktwirtschaft und Politiker werden nicht die Gesellschaft regieren. Wir Bürger werden dafür sorgen. Wir werden aufhören unsere Stimme zu Politiker geben, die nicht tun, was wir wollen. Wir fordern die Verfassungsgesetze durch Referenden zu wählen. Wir brauchen ein Verfassungsgesetz für eine gemeinsame Muttersprache und ein Gesetz um Privateigentum, privat Einkommen und privat Konsum zu maximieren. Aktuelle Unternehmen und der öffentlicher Sektor werden vereinigt und durch ein Referendum von allen Bürger gemeinsam besessen, geregelt und regiert werden.
Wer wird tun, was? Wenn Du klug genug bist, deine Stimme zu Politikern zu weigern und sorgst für die Verwirklichung der Demokratie, wird es geschehen. Du bist der Herrscher und Du bist nicht einsam. Steh auf! Wir sind keine Schafe geführt zu werden. Bitte überzeuge alle Parteien um “The rule of law” und Referenden zu akzeptieren um die Gesellschaft radikal zu erneuern und zu erhöhen.
Die Weisheit betrachtet drei alternative Systeme für die Zukunft.
—— § 1: Die Herrschaft des Rechts “The rule of law”, “Nomokratie”, mit Direktdemokratie mit Umweltschutz, mit Freiheit, mitSolidarität und mit Humanismus.
—— § 2: Kommunistische Partei Top-down-Militär diktatorische Sklaverei.
—— § 3: Privatmarktwirtschaft und egoistisch kapitalistische Sklaverei.
Welches System gefällt Dir? Was haltest Du für die schnellstmögliche Realisierung des Systems was Dir gefällt? Wills Du eine gemeinsame Muttersprache für die Gesellschaft Deines Kindern’s haben? Die Gesellschaft der Zukunft ist wie eine große Familie mit gemeinsamer Muttersprache. Werden wir auch weiterhin dummerweise erlauben dass die chinesische Diktatur breitet aus?

ARAB AND ISRAELI FRIENDS... - Copy

ARAB AND ISRAELI FRIENDS RELIGIOUS MYTHS BELONG TO HISTORY!

GREEK:
ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017 (info @ barackobama .com)
Προτείνω:
——- § Ο στόχος του κόμματος να είναι μια μονον δημοκρατία σύμφωνα με την οποία η κοινωνία κυριαρχειται από θεμελιώδεις συνταγματικους νόμους που ψηφιζονται με δημοψήφισμα.
——- § Στόχος του κόμματος είναι να εισαγάγει μια κοινή οικουμενικη μητρικη γλώσσα, το σύστημα, “The rule of law”«Το κράτος δικαίου» “νομοκρατια” και την άμεση δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα, πράγμα που σημαίνει την αρχή μιας μετάβασης από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και την λατρεία της προσωπικότητας, προς την δημοκρατία.
——- § Το κόμμα να οργανώνει ηδη απο τώρα ψηφοφορια των νομων απο τα μέλη, πριν οι εκπρόσωποι του κομματος ψηψισουν νέους νόμους.
——- § Ολα στο Κόμμα να είναι γραμμένα και στα αγγλικά.
——- § Η ακολουθη εποικοδομητική κριτική να περιλαμβάνεται στο μανιφεστο του κόμματος.
Η σοφία λέει ότι αν οι πολίτες της Ευρώπης θέλουν πραγματικη συνεργασια, το μικρότερο πρώτο απλο βήμα που πρέπει να κανουμε είναι να σπάσουμε το ταμπού της κοινής μητρικης γλώσσας, το ταμπού του διεθνισμό και το ταμπού του κοινου πολιτισμου ηδη απο τωρα.
Η κοινωνια ειναι αρρωστη πολυ αρρωστη. Ενα δισεκατομμύριο από τους αδελφούς και τις αδελφές μας στον κόσμο πεθαίνουν από την πείνα και εμεις τους αγνοούμε, οι υπερκαταναλωνουμε πόρους, όπως ποτέ πριν και κοιταμε το ολοκαύτωμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην τηλεόραση.
Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι ενωμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένωση, η δημοκρατία είναι μια εκλεγμένη δικτατορία και μιλάμε για ανθρώπινα ανοητα δικαιώματα, αντι για Ανθρώπινους Νόμους. Ειναι μεγαλη ντροπη να δινουμε ελεημοσυνη αντι για νομους.
Η ελευθερία, η ειρήνη, οικονομική ισότητα, η προστασία της φύσης, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η ανεργία και όλες οι ανθρώπινες ανάγκες, απαιτουν παγκόσμιους νόμους και οχι ανοησίες για “δικαιώματα”, “συμβάσεις”, “συμφωνα”, “διμερείς συμφωνίες” και παρόμοιες διπλωματικές εφευρεσεις. “Όλοι” σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν αγγλικά και είναι γελοιο να μην συζητουμε ένα δημοψήφισμα για μια κοινή μητρικη γλώσσα και ως εκ τούτου ένα κοινό πολιτισμό ηδη απο τώρα.
Στο μέλλον, τα χρήματα, η αγορά και οι πολιτικοί δεν θα κυριαρχουν στην κοινωνία. Εμείς οι πολίτες το διασφαλίζουμε. Πρέπει ολοι να σταματήσουμε να δίνουμε την ψήφο μας σε πολιτικούς που δεν κάνουν ό,τι θέλουμε. Απαιτούμε να εκλέγουμε τους συνταγματικούς νόμους με δημοψηφίσματα. Χρειαζόμαστε ένα συνταγματικό νόμο για μια κοινή μητρκη γλώσσα και ένα νόμο για να μεγιστοποιήθει η ατομική ιδιοκτησία, το ιδιωτικό εισόδημα και η ιδιωτική κατανάλωση. Οι υπαρχουσες επιχειρησεις και ο δημόσιος τομεας συνχονευονται, τα παντα ανήκουν σε ολους τους πολίτες απο κοινου και ελέγχονται από τους νόμους που λαμβάνουμε με δημοψήφισμα.
Ποιος θα κάνει τι; Αν είσαι αρκετά έξυπνος θα σταματήσεις να δίνεις την ψήφο σου σε πολιτικούς και πασει θυσια θα εξασφαλίσεις την υλοποίηση της δημοκρατίας. Θα τα καταφερουμε. Είσαι ο κυριαρχος και δεν είσαι μόνος. Ξεςηκωσου! Δεν είμαστε πρόβατα να μας οδηγουν. Παρακαλείσαι να πείσεις όλα τα κόμματα να αποδεχθούν την νομοκρατια (The rule of law) και τα δημοψηφίσματα νομων για να ανανεώσουμε και να εξυψωσουμε την παγκοσμια κοινωνία ριζικά.
Η σοφία θεωρεί τρία εναλλακτικά συστήματα για το μέλλον:
—— § 1: Το κράτος δικαίου “The rule of law“, “νομοκρατια“ με άμεση δημοκρατία, ελευθερία, οικονομικη ισότητα, ανθρωπισμό περιβαλλοντικη προστασια και ομοια.
—— § 2: Κομουνιστικη Party-top-down κομματο-στρατιωτικη δικτατορικη δουλεία.
—— § 3: Ιδιωτική εγωιστική αγοροοικονομικη καπιταλιστική σκλαβιά.
Ποιο συστημα προτιμας; Τι κανεις για την ταχυτερη δυνατη υλοποιηση του συστηματος που προτιμας; Θελεις μια κοινη μητρικη γλωσσα για την κοινωνια των παιδιων σου; Η μελλοντικη κοινωνια ειναι σαν μια μεγαλη παγκοσμια οικογενεια με κοινη μητρικη γλωσσα. Θα συνεχισουμε ανόητα, να ανεχομαστε την Κινεζική δικτατορία να δοευρυνεται;
“The rule of law”(Nomocracy) Νóμος=law, κρατώ=rule, “lex rex”.
Fred Blomson, born in Athens 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / we cosmopolitans, debate.org

image

 

 

 

 

 

 

ABOUT THE FUTURE POLICY

9780748634996
In the future, the money, the market and the politicians will not govern the society. We citizens must ensure that it be so. We must stop giving our vote to politicians who do not do what we want. We demand to elect the constitutional laws by referendums. We need a constitutional law for a common language and a law to maximise the private ownership, the private income and the private consumption.
Current business and the public sector should be fighting together, must be owned by all citizens in common and should be controlled by laws taken by referendum.
Who will do what? If you are smart enough to stop giving your vote to politicians and ensures the realisation of democracy, it will be done. You are the ruler and you are not alone. Please persuade all parties to accept “the rule of law” and referendums to renew and raise the society radically.
 Wisdom considers three alternative systems for the future:
—- The rule of law, direct-democracy, freedom, equality, humanism.
—- Communist Party-top-down military dictatorial slavery.
—- Private egoistic market economy capitalist slavery.
Which system do you prefer? What do you do for the fastest possible realisation of the system you prefer? Do you wish a common language for your children’s society? The future society is like a big global family! Will we continue foolishly to tolerate the Chinese dictatorship to widen?
“The rule of law”(Nomocracy) Νóμος=law, κρατώ=rule, “lex rex”.
Fred Blomson, born in 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / we cosmopolitans, debate.org

SWEDISH: OM FRAMTIDENS POLITIK
I framtiden skall inte pengar, marknadsekonomi och politiker styra samhället. Vi medborgare skall se till att det blir så. Vi skall sluta ge vår valröst till politiker som inte gör vad vi vill. Vi kräver att välja grundlagar med folkomröstningar.
Med en grundlag skall införas ett gemensamt språk och det privata ägandet, den privata inkomsten och den privata konsumtionen skall maximeras.
Nuvarande privata företag och offentlig sektor skall slåss ihop, skall ägas av alla medborgare gemensamt och skall styras med hjälp av lagar tagna med folkomröstning.
Vem skall göra vad? Om du är smart nog att sluta ge din valröst till politiker och ser till att förverkliga demokratin, så blir det gjort. Du är härskaren och du er inte enam. Var god förmå alla partier att acceptera “The rule of law” och folkomröstningar för att förnya och lyfta samhället radikalt.
Visdomen betänker tre alternativa system för framtiden.
—- The rule of law, demokrati, naturvård, solidaritet och humanism.
—- Kommunistisk partitopp styrd militärt diktatoriskt slaveri.
—- Privat egoistisk marknadsekonomiskt kapitalistisk slaveri.
Vilket system föredrar du? Vad gör du för att snabbast möjligt förverkliga det system du föredrar? Vill du ha ett gemensamt språk för dina barns samhälle? Framtidens samhälle är som en stor familj. Skall vi fortsätta att dåraktigt tolerera den kinesiska diktaturen att öka?

GERMAN: ÜBER DIE ZUKUNFT POLITIK
In der Zukunft Geld, Markt und Politiker werden nicht die Gesellschaft regieren. Wir Bürger müssen dafür sorgen. Wir müssen aufhören unsere Stimme zu Politiker geben, die nicht tun, was wir wollen. Wir fordern die Verfassungsgesetze durch Referenden zu wählen. Wir brauchen ein Verfassungsgesetz für eine gemeinsame Sprache und ein Gesetz um Privateigentum, privat Einkommen und privat Konsum zu maximieren.
Aktuelle Unternehmen und der öffentlicher Sektor werden vereinigt und durch ein Referendum von allen Bürger gemeinsam besessen, geregelt und gesteuert werden.
Wer wird tun, was? Wenn Du klug genug bist, deine Stimme zu Politikern zu geben und sorgst für die Verwirklichung der Demokratie, wird es geschehen. Du bist der Herrscher und Du bist nicht einsam. Bitte überzeuge alle Parteien um “The rule of law” und Referenden zu akzeptieren um die Gesellschaft radikal zu erneuern und zu erhöhen.
 Die Weisheit betrachtet drei alternative Systeme für die Zukunft.
—- Die Herrschaft des Rechts “The rule of law”, der Direktdemokratie des Umweltschutzes, der Freiheit, der Solidarität und des Humanismus.
—- Kommunistische Partei Top-down-Militär diktatorische Sklaverei.
—- Privatmarktwirtschaft und egoistisch kapitalistische Sklaverei.
Welches System gefällt Dir? Was halten Sie für die schnellstmögliche Realisierung des Systems was Dir gefällt? Wills Du eine gemeinsame Sprache für die Gesellschaft Deines Kindern’s haben? Die Gesellschaft der Zukunft ist wie eine große Familie. Werden wir auch weiterhin dummerweise erlauben dass die chinesische Diktatur breitet aus?

GREEK: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στο μέλλον, τα χρήματα, η αγορά και οι πολιτικοί δεν θα διέπουν την κοινωνία. Εμείς οι πολίτες θα διασφαλίσουμε ότι αυτο θα γινει. Πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε την ψήφο μας σε πολιτικούς που δεν κάνουν ότι θέλουμε. Απαιτούμε να εκλέγουμε τους συνταγματικούς νόμους με δημοψηφίσματα. Χρειαζόμαστε ένα συνταγματικό νόμο για μια κοινή γλώσσα και ένα νόμο για να μεγιστοποιήθει η ατομική ιδιοκτησία, το ιδιωτικό εισόδημα και η ιδιωτική κατανάλωση.
Τρέχουσες επιχειρησεις και ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να συνενωθουν και πρέπει τα παντα να ανήκουν σε όλους τους πολίτες απο κοινόυ και θα πρέπει να ελέγχονται από νόμους που λαμβάνονται με δημοψήφισμα.
Ποιος θα κάνει τι; Αν είσαι αρκετά έξυπνος να σταματήσεις να δίνεις την ψήφο σου σε πολιτικούς και εξασφαλίσεις την υλοποίηση της δημοκρατίας, αυτό θα γίνει. Είσαι ο κυριαρχος και δεν είσαι μόνος. Πείσε όλα τα κόμματα να αποδεχθούν «The rule of law» και συχνα δημοψηφίσματα για να ανανεώσουμε και να εξυψωσουμε την κοινωνία ριζικά.
Η σοφια προτεινει τρια εναλλακτικα συστηματα για το μελλον:
—- Αμεση νομοκρατια με δημοψηφισματα νομων για προστασια του περιβαλλοντος, για ελευθερια και για ανθρωπισμο.
—- Κομμουνιστικη κομματικη (party-top-doawn) στρατιωτικη δικτατορικη δουλεια.
—- Οικονομια της αγορας με ιδιωτικη εγωιστικη καπιταλιστικη σκλαβια.
Ποιο συστημα προτιμας; Τι κανεις για την ταχυτερη δυνατη υλοποιηση του συστηματος που προτιμας; Θελεις μια κοινη γλωσσα για την κοινωνια των παιδιων σου; Η μελλοντικη κοινωνια ειναι σαν μια μεγαλη παγκοσμια οικογενεια. Θα συνεχισουμε ανόητα, να ανεχομαστε την Κινεζική δικτατορία να δοευρυνεται;
“The rule of law”(Nomocracy) Νóμος=law, κρατώ=rule, “lex rex”.
Fred Blomson, born in 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / we cosmopolitans, debate.org

English-global-language

ABOUT THE SWEDISH MODEL FUTURE

                                                                 English-global-language

                     ABOUT THE SWEDISH MODEL FUTURE
SWEDISH: OM DEN SVENSKA MODELLENS FRAMTID
GERMAN : ÜBER DIE ZUKUNFT DER SCHWEDISCHEN MODELLEN
GREEK     : ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

The Swedish model is based on the work antagonist partners collective agreement. The Swedish unions focuses on the highest salaries and entrepreneurs focuses at the highest possible profits. Both are selfishly nationalistic and ignore the billion workers who die of starvation, foolishly, they allow the Chinese dictatorship widths out.
Future society controlled with global direct-democratic laws according to “The rule of law” in the system, not with the egotistical bilateral agreements (Nomocracy) Νóμος=law, κρατώ=rule.
Wisdom considers three alternative systems for the future:
—- The rule of law, direct-democracy, freedom, equality, humanism.
—- Communist Party-top-down military dictatorial slavery.
—- Private egoistic market economy capitalist slavery.
Which system do you prefer? What do you do for the fastest possible realisation of the system you prefer? Do you wish a common language for your children’s society? The future society is like a big global family!

OM DEN SVENSKA MODELLENS FRAMTID
Den svenska modellen är baserad på arbetsmarknadens partners kollektiv avtal. De svenska föreningarna fokuserar på högsta möjliga löner och företagarna fokuserar på högsta möjliga vinsterna. Båda handlar egoistiskt nationalistiskt och ignorerar den miljard arbetare i världen som dör av svält, dumt nog tillåter de att den kinesiska diktaturen bredder ut sig.
Framtidens samhälle styrs med globala direkt-demokratiska lagar enligt “The rule of law” systemet, inte med bilaterala egoistiska överenskommelser. (Nomokrati) Νóμος=law, κρατώ=rule.
Visdomen betänker tre alternativa system för framtiden.
—- The rule of law, demokrati, naturvård, solidaritet och humanism.
—- Kommunistisk partitopp styrd militärt diktatoriskt slaveri.
—- Privat egoistisk marknadsekonomiskt kapitalistisk slaveri.
Vilket system föredrar du? Vad gör du för att snabbast möjligt förverkliga det system du föredrar? Vill du ha ett gemensamt språk för dina barns samhälle? Framtidens samhälle är som en stor familj.

ÜBER DIE ZUKUNFT DER SCHWEDISCHEN MODELLEN
Das schwedische Modell basiert auf der Markt Partners Tarifvertrag. Die schwedischen Gewerkschaften konzentrieren sich auf die höchsten Gehälter und die Unternehmer konzentrieren sich auf die höchstmöglichen Gewinne. Beide sind egoistisch nationalistisch und ignorieren die Milliarden Arbeiter in der Welt, die an Hunger sterben. Dummerweise, erlauben sie dass die chinesische Diktatur breitet aus.
Die Gesellschaft der Zukunft wird kontrolliert mit globalen direktdemokratischen Gesetzen nach dem System “The rule of law”, nicht mit egoistischen bilateralen Abkommen.(Nomokrati) Νóμος = Gesetz, κρατώ = herrschen.
Die Weisheit betrachtet drei alternative Systeme für die Zukunft.
—- Die Herrschaft des Rechts “The rule of law”, der Direktdemokratie des Umweltschutzes, der Freiheit, der Solidarität und des Humanismus.
—- Kommunistische Partei Top-down-Militär diktatorische Sklaverei.
—- Privatmarktwirtschaft und egoistisch kapitalistische Sklaverei.
Welches System gefällt Dir? Was machst Du für die schnellstmögliche Realisierung des Systems was Dir gefällt? Wills Du eine gemeinsame Sprache für die Gesellschaft Deines Kindern’s haben? Die Gesellschaft der Zukunft ist wie eine große Familie.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Το σουηδικό μοντέλο βασίζεται στη συλλογική σύμβαση των εταίρων της αγορας εργασίας. Οι σουηδικές συνδικαλιστικές οργανωσεις επικεντρώνεται στα υψηλότερα ημερομίσθια και οι επιχειρηματίες επικεντρώνεται στα υψηλότερα δυνατά κέρδη. Και οι δύο είναι εγωιστικά εθνικιστές και αγνοουν το δισεκατομμύριο των εργατων στον κοσμο που πεθαίνουν από την πείνα. Ανόητα, επιτρέπουν στην κινεζική δικτατορία να δοευρυνεται. Η Μελλοντική κοινωνία ελέγχεται με νόμους απο το παγκόσμιο αμεσοδημοκρατικο σύστημαν “The rule of law” (Νομοκρατια) όχι με εγωιστικές διμερείς συμφωνίες.
Η σοφια προτεινει τρια εναλλακτικα συστηματα για το μελλον:
—- Αμεση νομοκρατια με δημοψηφισματα νομων για προστασια του περιβαλλοντος, για ελευθερια και για ανθρωπισμο.
—- Κομμουνιστικη κομματικη (party-top-doawn) στρατιωτικη δικτατορικη δουλεια.
—- Οικονομια της αγορας με ιδιωτικη εγωιστικη καπιταλιστικη σκλαβια.
Ποιο συστημα προτιμας; Τι κανεις για την ταχυτερη δυνατη υλοποιηση του συστηματος που προτιμας; Θελεις μια κοινη γλωσσα για την κοινωνια των παιδιων σου; Η μελλοντικη κοινωνια ειναι σαν μια μεγαλη παγκοσμια οικογενεια. Η κοινωνία του μέλλοντος είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια.
Fred Blomson, born in 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / we cosmopolitans, debate.org

9780748634996

10893640_10206926163621030_1349071385_n